Skąd i dlaczego?

Obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się po raz pierwszy 28 lutego 1909 r. w USA. Rok później Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał propagowaniu praw kobiet oraz budowie społecznego wsparcia dla ich praw wyborczych. Nie wiadomo dlaczego święto to zostało przyjęte przez głosowanie anonimowe. W 1914 r. święto było obchodzone po raz pierwszy w carskiej Rosji. Obchody odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, a według kalendarza gregoriańskiego właśnie 8 marca. Po rewolucji październikowej Lenin ustanowił "głosem partii" Dzień Kobiet oficjalnym świętem w Rosji.

W 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy.

Jak świętują na świecie?

W wielu krajach kobiety najczęściej obdarowywane są kwiatami. We Włoszech wręcza się czekoladki i gałązki akacji srebrzystej. W Portugalii 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko dla kobiet". Podobnie jest w Rumunii. W Polsce święto było najbardziej popularne w okresie PRL. Początkowo ofiarowywano "nieśmiertelne" goździki, które później wyparły tulipany. W zakładach pracy, instytucjach i szkołach Dzień Kobiet był obchodzony obowiązkowo. Do kwiatów dołączano wówczas paniom np. rajstopy lub kawę (artykuły wtedy luksusowe). 

Kobieta znosi Dzień Kobiet

W 1993 roku państwowy charakter tego święta został zniesiony wbrew woli społeczeństwa przez rząd kobiety -  Hanny Suchockiej, premier polskiego rządu.

Top Videos of the Day

Od tego roku losy kobiet pracujących oraz wychowujących dzieci znacząco się w Polsce pogorszyły, warunki pracy i wysokość świadczeń dla kobiet były na dużo niższym poziomie w porównaniu do płci męskiej. Panie bardziej zainteresowane są zrównaniem swoich zarobków z mężczyznami, gdyż w wielu zakładach pracy kobiety zatrudnione na tych samych stanowiskach i wykonujące tę samą pracę, otrzymują z reguły niższe uposażenia.

Pamiętajmy o kobietach

Każdej kobiecie z pewnością będzie przemiło, gdy otrzyma piękny bukiet kwiatów, pudełko czekoladek czy okolicznościową kartkę. Dajmy paniom powody, by ten dzień spędziły z uśmiechem na ustach. Dbajmy o to, by były szczęśliwe i wolne od zbędnych trosk. Warto też oczywiście pamiętać o szacunku dla kobiet każdego dnia, a nie tylko z okazji 8 marca. Pamiętajmy, że "świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów"  (P. de Brantome)  #Internet #społeczeństwo