Pieniądz od zawsze był, jest i będzie przedmiotem pożądania. Niektórzy są w stanie zrobić bardzo wiele, aby wszelkimi sposobami go pomnożyć. Wywoływanie wojen, konfliktów zbrojnych, napaści - wszystko po to, aby było go jeszcze więcej. Modne w ostatnich latach stało się również powiedzenie: „że jak nie wiesz o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze!”. Z analizy licznych badań oraz obserwacji można wysnuć wnioski, że do momentu kiedy nie usunie się dużych różnic między osobami czy też państwami bogatymi oraz biednymi, to zawsze będą rodziły się konflikty. Wielkie światowe kryzysy gospodarcze, które miały przerażające skutki dla ludzkości, w zasadzie były celowo nakręcane przez pewne grupy-warstwy społeczne dla własnych celów i zysków.

Jak historia pokazuje, żaden ekonomista nie potrafił znaleźć sposobu na szybkie wyjście z kryzysu ekonomicznego czy też jego uniknięcie. Część ekonomistów jest zdania, że „aby wyjść z kryzysu, to nie trzeba nic robić, on sam minie”. Jak można również przypuszczać, nie ma możliwości uniknięcia takiego stanu rzeczy.

Sztucznie wywołana panika celowo nakręca kryzys

Tak, jak można zarobić na wojnach, tak i można zarobić na sztucznie napędzanych kryzysach gospodarczych. Prorokowanie, zapowiadanie, celowe ostrzeganie przed zbliżającym się kryzysem sztucznie wywołują panikę i napędzają światowe kryzysy gospodarcze. Takie celowe prognozy stanowią hamulec do rozwoju, inwestowania, rozwijania się itp. społeczeństwo, w celu uniknięcia skutków zapowiadanego kryzysu, staje się ostrożne i zupełnie nie inwestuje w nic zgromadzonych środków pieniężnych.

Top Videos of the Day

Odkłada je na tzw. „czarną godzinę”, co w efekcie doprowadza do zapaści gospodarczej kraju. Jednak, jak się okazuje, na sztucznie wywołanych kryzysach zyskują tylko i wyłącznie pewne grupy-warstwy społeczne. Najczęściej dotyczy to polityków lub najbogatszej warstwy społecznej, czyli możnych tego świata. Końcowy efekt jest taki, że pewna grupa społeczna na tym zarabia, a inna na tym dużo traci.

Jak uniknąć paniki

Sztucznie wywoływane kryzysy służą tylko i wyłącznie pewnym grupom społecznym w celu uzyskania przez nie największych korzyści finansowych itp. Niestety skutki i efekty takich zdarzeń ekonomicznych zawsze najdotkliwiej odczuwa mniej zamożna część społeczeństwa. Z reguły nie da się tego uniknąć. Jedynie można złagodzić efekty takiego stanu rzeczy poprzez zupełne uniknięcie paniki. Należy racjonalnie wytłumaczyć sobie, że, jak zapowiadają „kryzys ekonomiczny”, to oznacza dla wielu z nas „trzeba przeczekać” i z rozmysłem podejmować różnego rodzaju decyzje.

źródło: robertbrzoza.pl/ekonomia/kryzysy-ekonomiczne

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.