Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzony był w 1911 roku, a ustanowiony został z inicjatywy Klary Zetkin w dniu 8 marca 1910 roku. Początkowa forma tego święta miała upamiętniać oraz jednoczyć wszystkie kobiety w walce o ich równouprawnienie. Najpierw jego obchody były wyłącznie wykorzystywane przez kobiety do manifestacji oraz żądania zrównania praw kobiet i mężczyzn na całym świecie. Kobiety domagały się zrównania praw w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego. W ślad za rozwojem i postępem cywilizacyjnym kobiety coraz odważniej wysuwały swoje postulaty, mając na uwadze fakt, iż przez wiele wieków były dyskryminowane.

Nie posiadały prawa do głosowania, były dodatkowo ograniczone wieloma zakazami i normami moralnymi czy też prawnymi, co w konsekwencji doprowadziło do powstania licznych organizacji w celu poprawy ich statusu. Dopiero podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym dokumentem prawnym o charakterze międzynarodowym, który nadawał kobietom i mężczyznom równe prawa. Niemniej jednak 8 marca jest obchodzony w wielu państwach jako Święto Kobiet.

Gdzie należy poszukiwać początku święta?

Z licznych zapisów historycznych wynika, że kobieta, mimo ograniczonych praw, odgrywała w każdym społeczeństwie i w każdej epoce ważną rolę. Hołdy kobietom składane były już za czasów pogańskich. Pochodzenia tradycji i zwyczajów świętowania należy poszukiwać w starożytnym Rzymie. W dniu 1 marca hucznie świętowano Matronalia.

Top Videos of the Day

Było to święto przypadające na pierwszy dzień roku - według obowiązującego wówczas w Rzymie kalendarza - i dedykowane kultowi płodności, macierzyństwa oraz wszystkim kobietom. Ulicami antycznego Rzymu wędrowały kolorowe procesje, śpiewano pieśni, tańczono, a wokół panowała atmosfera radości. Kobiety tego dnia ubrane były w najlepsze stroje, udekorowane kwiatami, oraz licznie paliły kadzidła w świątyni Junony Luciny na Eskwilinie, modląc się o zdrowie, opiekę nad rodziną, potomstwo, szczęście i urodzaj. To w starożytnym Rzymie zrodziła się również tradycja obdarowywania przez mężów żon prezentami i spełniania ich życzeń.

8 marca to już niedługo

Wraz z upływem lat święto to zanikało lub przybierało tylko symboliczne znaczenie. Obecnie w wielu krajach na całym świecie jest ono oficjalnie obchodzone i kultywowane w dniu 8 marca jako wyraz szacunku dla kobiet. Być może nie wiąże się ono już z tak silnym dążeniem do osiągnięcia przez kobiety takich celów, jakie przyświecały im na początku XX wieku, ale jednak dla każdej pozostaje istotnym wydarzeniem.

Kobieta w dniu swojego święta staje się kimś wyjątkowym. Wiele również zwyczajów ze starożytnych rzymskich tradycji przetrwało i do dzisiejszych czasów. W tym dniu wszystkie kobiety starają się wyglądać pięknie, a mężczyźni mają jeszcze jeden powód w roku do obdarowania kobiety kwiatami. Pora pomyśleć już dziś, jak sprawić, aby ten dzień był wyjątkowy.

źródło: wsukience.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.