Alexa

Ślepa i głucha Temida - nie widzi i nie słyszy pokrzywdzonych przez komorników

Przedsiębiorca pracujący na własny rachunek, a jednak funkcjonariusz publiczny.