Komornik sądowy to biznesmen, pracujący na własny rachunek z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzone szkody i niedbalstwo, czym wyróżnia się od pozostałych przedsiębiorców. Za niezgodne z prawem działania komornika odpowiedzialność solidarnie ponosi Skarb Państwa, czyli wszyscy dokładają się do wypłacanych odszkodowań. Dodatkowe uprawnienia uzyskuje jako funkcjonariusz publiczny, korzystając ze szczególnej ochrony prawnej. Oczywiście podlega odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, jednak trudno znaleźć prokuratora, który poprowadziłby taką sprawę.

Bezprawne działania Komorników za zgodą Sądów

Teoretycznie każdy ma prawo działać, jeżeli uzna, że komornik narusza jego prawa.

Jednak skarga na czynność komornika nie wstrzymuje egzekucji, a sąd nie jest związany żadnym terminem do rozpatrzenia wniosku. Brak odpowiednio szybkiej reakcji sądu pozwala wysnuć wniosek, że daje on ciche przyzwolenie na działanie często niezgodne z prawem.

Tłumaczenia komorników wzbudzają zażenowanie i złość

Przez lata swojej działalności, nastawionej na dużą zyskowność, niektórzy komornicy zniszczyli życie wielu ludziom, których jedynym błędem było to, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu lub mają sąsiadów, w stosunku do których jest prowadzona egzekucja, odbierając i sprzedając ich majątek,  Niechęć do komorników wzrasta proporcjonalnie do wykonywanych nieprawnie czynności, obcesowego stosunku do poszkodowanych, wypowiedzi niegodnych dobrze wykształconych funkcjonariuszy publicznych.

Top Videos of the Day

Oczekiwane zmiany zapowiadane przez ministra sprawiedliwości

Od pewnego czasu słyszy się opinie o konieczności zmiany sposobu funkcjonowania komorników sądowych. Z nadzieją oczekiwana jest zmiana, zapowiadana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według której komornicy nie będą działali jako przedsiębiorcy, a będą osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. Dzięki temu sąd rejonowy, pod który podlega dana kancelaria, będzie odpowiadał za każde naruszenie prawa przez swojego pracownika. Być może to zmotywuje sądy do sprawowania należytej kontroli nad działaniami swoich pracowników.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.