We współczesnym świecie wiele mówi się o rodzinie, jej zagrożeniach, uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Nic w tym dziwnego: rodzina jest podstawową komórką społeczną. W niej człowiek dojrzewa, w niej też następuje międzypokoleniowy przekaz wartości. Na ogół właśnie w rodzinie ludzie przeżywają końcowy etap swojego życia, czyli starość.

Starość - bierna czy aktywna?

Okres starości kojarzy się najczęściej z dolegliwościami starczymi, przejściem na emeryturę, brakiem aktywności życiowej. Uważa się często, że jest to już czas na odpoczynek i powolne dopełnienie życia. Zatem rodzi się pytanie, czy lepsza jest w starości bierność czy aktywność życiowa?

Czuć się potrzebnym na starość - to najważniejsze

Jednym z ważnejszych elementów przeżywania starości jest poczucie bycia potrzebnym rodzinie i otoczeniu.

To dlatego senior często spełnia się poprzez pomoc domową, kontakt z dziećmi i wnukami oraz aktywną działalność w otaczającym go środowisku. Taka aktywność nie tylko dodaje sił witalnych, ale również korzystnie wpływa na samopoczucie osoby starszej. W przekazie międzypokoleniowym spełnia się osoba starsza jako w pełni dojrzała i doświadczona. Stąd konieczność zdrowej rodziny, w której panuje wzajemna troska i zrozumienie. Są różne formy pomocy, jak chociażby akcja "zabierz babcię do fryzjera!". Formą dowartościowania osoby starszej w rodzinie może być chociażby życzliwość ze strony wnuków. Jej wyrazem mogą być dziecięce prezenty dla babci i dziadka z okazji ich święta. To jednak nie wyczerpuje tematyki starości w rodzinie.

Starość w rodzinie dysfunkcyjnej

Istnieją przypadki dysfunkcyjności rodziny.

Top Videos of the Day

Pozycja osoby starszej, tym bardziej chorej, jest w niej zagrożona. Przyczyny takich sytuacji mogą być różne: alkoholizm, bezrobocie, niepełność rodziny itp. Zdarza się, że w takich rodzinach dochodzi do przemocy, braku zgody i jednomyśności. Ofiarą często staje się osoba starsza jako słabsza i niedołężna. Pogorszenie samopoczucia takiej osoby w konsekwencji prowadzi u niej do stwierdzenia, iż najlepiej byłoby odejść z tego świata, nie być przeszkodą dla młodych, nie zawadzać w domu. Jest to smutny obraz rzeczywistości przestrzeni życiowej osób starszych w rodzinie.

Emerytura to nie wszystko

We współczesnym świecie dostrzega się fakt starzejących się społeczeństw, również i w Polsce. Ocenia się go jednak często tylko przez pryzmat ekonomiczny, czyli przyszłej emerytury. Czy to wystarcza? Człowiek jest istotą fizyczno-duchową. Owszem, potrzebuje do życia środków materialnych, ale nigdy one nie są i nie powinny być celem tylko środkiem do godnego przeżywania własnego człowieczeństwa, w tym - starości.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#społeczeństwo #seniorzy #małżeństwo