Pełniąca funkcję wykładowcy nauk politycznych na uczelni Wheaton College, Larycia Hawkins 10 grudnia zadeklarowała, że w ramach wsparcia dla swoich muzułmańskich sąsiadów w trakcie trwania adwentu będzie nosić hidżab. Napisała również na swoim koncie na Facebooku - "Solidaryzuję się religijnie z muzułmanami, ponieważ oni jak i ja chrześcijanka, jesteśmy ludźmi księgi. I jak stwierdził papież Franciszek w zeszłym tygodniu - wierzymy w tego samego Boga".

W odpowiedzi na komentarze profesor Hawkins chicagowska uczelnia zdecydowała się zawiesić swojego wykładowcę w dalszych czynnościach administracyjnych. - "W przeciwieństwie do niektórych informacji zawartych w mediach i późniejszym odbiorem społecznym, zawieszenie dr.

Hawkins było rezultatem jej teologicznych oświadczeń, stojących w sprzeczności z doktryną wyznawaną na Wheaton College" - czytamy w oświadczeniu uczelni. Władze college'u zwróciły jednocześnie uwagę, że zawieszenie profesora nie miało związku z jej kolorem skóry czy chęcią noszenia hidżabu w trakcie adwentu.