Alexa

Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości przeszli ulicami Torunia

Tylko w dwa pierwsze dni od otwarcia bazy 250 rodzin i 51 dzieci znalazło darczyńców.