6

Już po raz kolejny miasto Legionowo powitało artystów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Uroczyste otwarcie ich wystawy "Widzę - Tworzę" nastąpiło 5 listopada 2015 r., w obecności władz samorządowych powiatu i gmin, przedstawicieli szkół, przedszkoli, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Uroczystość ta jest integralną częścią Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są starosta powiatu legionowskiego, Robert Wróbel, oraz prezydent miasta Legionowo, Roman Smogorzewski.

Wystawa "Widzę i Tworzę"

Wprowadzenia w istotę wydarzenia dokonała dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Ewa Lewicka.

- Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego - rozpoczęła mówczyni - to cykl niezwykłych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dzisiaj przed nami kolejna  wystawa "Widzę i Tworzę". Prezentuje ona dorobek uczniów i wychowanków mojej placówki. Ekspozycja ta, to świetnie dobrany zbiór prac z takich dziedzin twórczości jak malarstwo, rysunek, grafika, czy też rzeźba. Mimo zastosowanych różnorodnych form i materiałów, ekspozycja stanowi spójną całość i pokazuje odbiorcy, że zamierzony wysiłek nauczycieli, terapeutów i rodziców przynosi wspaniałe artystyczne efekty. Prace pełne twórczego zamysłu, przepełnione kolorami, są materialnym dowodem codziennej aktywności oraz konkretnym dowodem twórczego zaangażowania uczniów i wychowanków w proces kreatywnego podglądania świata w jego różnorodnych odsłonach - podkreśliła Ewa Lewicka.

Top Videos of the Day

Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji

Dniom Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy towarzyszy powiatowa akcja „Mówisz? Mówię!”. Jej autorki i inicjatorki, nauczycielki i działaczki  AAC (Augmentative and Alternative Communication), Liliana Sadowska i Justyna Ubowska-Gendek, wraz ze stowarzyszeniem "Mówić Bez Słów", zaprosiły do udziału wychowanków wielu legionowskich przedszkoli. Zarówno wystawa jak i projekt ”Mówisz? – Mówię!" „są wydarzeniami ściśle z sobą połączonymi i stanowią jedną wspólną całość. Prezentują wspaniałą grupę ludzi i jej dokonania. Niemówiący uczą się technik komunikowania. Osoby mówiące muszą również nauczyć się komunikacji z niemówiącymi. Od lat październik jest uznany za Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. Celem wszystkich oddziaływań w tym czasie, jest zwrócenie uwagi na osoby niemówiące i sposoby komunikacji z nimi. Pięknym podsumowaniem akcji był spektakl "Brzydkie kaczątko" w wykonaniu niemówiących aktorów, którzy przekazywali swoje kwestie za pomocą komunikatorów.

To już piąty z kolei spektakl tego nadzwyczajnego teatru AAC. Fundacja "Promień Słońca", doceniając wagę wydarzenia, wręczyła upominek i pamiątkowe dyplomy członkom tej grupy.

Przenikanie światów

Otwarcia wystawy dokonał Jerzy Zaborowski, wicestarosta legionowski. Podsumował on dokonania uczniów, nauczycieli, rodziców artystów wystawiających prace jak i tych, występujących na scenie. Podziękował organizatorom za działania na rzecz lokalnej społeczności. Wszystkie one, zarówno w sferze plastycznej jak i aktorskiej, są artystycznymi formami, narzędziami komunikacji z otoczeniem. Trzeba tylko te komunikaty umieć odczytywać. Nie ma tak naprawdę różnych światów. Nie ma świata ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Ten podział jest sztuczny. Jest jeden świat o różnych  barwach. Ludzie są różni i aby nie było podziałów, muszą się porozumiewać, poznawać i traktować z szacunkiem. Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, to próba budowania lokalnej społeczności, dla której te wartości stają się podstawą funkcjonowania.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.