Alexa

Różne barwy tego świata. Legionowskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Wystawa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Powiatowa akcja AAC