2

Najmniej zbliżone wyniki sondaży z ostatecznym wynikiem wyborczym w ostatnich dniach poprzedzających wybory do Sejmu i Senatu realizowało finansowane z budżetu państwa Centrum badania Opinii Społecznej (CBOS). Z kolei najbardziej zbliżonymi do rzeczywistych wyników wyborów sondażami mogą pochwalić się TNS Polska i IBRiS.

Tabelę z zestawieniem wyników PKW oraz poszczególnych sondaży można znaleźć w galerii.

W dniu wyborów poznaliśmy wyniki sondażu zrealizowanego przez Ipsos. Zrealizowane na bardzo licznej próbie badanie niezwykle precyzyjnie oddało rzeczywiste preferencje wyborców. Zarówno Exit Poll jak i Late Poll we wszystkich kategoriach zmieściły się w ramach błędu statystycznego.

W tygodniu poprzedzającym wybory największe ośrodki badań opinii społecznych podzieliły się wynikami swoich sondaży dotyczących preferencji wyborczych. Ipsos również w sondażu opublikowanym 22 października popisał się trafnością przewidywań - jedynie przeszacował o 3,5 punktów procentowych poparcie dla ugrupowania Kukiz'15. Jednak dużo lepiej próbę dobrał IBRiS i TNS Polska. Obie firmy oszacowały poparcie dla partii w ramach błędu statystycznego.

Nie zachwyciły za to rezultaty osiągnięte przez Millward Brown i CBOS. Obie sondażownie dawały ankietowanym prawo wskazania odpowiedzi "trudno powiedzieć", co mogło wpłynąć na zaniżone oszacowanie poszczególnych partii. W przypadku pierwszego instytutu badań w badaniu opublikowanym 22 października jednak mówimy o sporych przeszacowaniach. Skoro 13 procent wskazało inną partię lub uchyliło się od udzielenia odpowiedzi, trudno wytłumaczyć tak duże przeszacowanie partii KORWiN i Zjednoczonej Lewicy.

Top Videos of the Day

Podobnie w przypadku badania zrealizowanego przez CBOS - zupełnie rozminięto się z potencjalnym wynikiem Partii Razem, Kukiz'15 i Nowoczesnej.