6

Wprowadzenie nowych przepisów z 18 maja 2015 roku ma rzeczywisty wpływ na spadek liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych - wynika z najnowszych statystyk Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Skutek zaostrzonych przepisów czy lepszego stanu dróg?

Przeciwnicy zmian z 18 maja zwracają uwagę na fakt, iż spadek liczby wypadków (a co za tym idzie zabitych i rannych) spowodowany jest stałą poprawą infrastruktury drogowej. Statystyki policyjne pokazują jednak ścisłą korelację pomiędzy okresem wprowadzenia nowych obostrzeń a wzrostem bezpieczeństwa.

Na potrzeby prowadzonego porównania do statystyki nie wliczamy danych za maj 2014 i 2015 (tabela 1. znajdująca się w galerii) - nowe przepisy weszły w życie w środku tego miesiąca, więc na ich podstawie trudno jednoznacznie określić wpływ jaki wywarły na kierujących.

Należy również wziąć poprawkę na fakt, że w zestawieniu rocznym dane dotyczące wypadków nieznacznie wzrastają w porównaniu z comiesięcznymi statystykami policji.

Wyraźne spadki w okresie po zaostrzeniu przepisów

Ze statystyk wynika, że porównując lata 2014 i 2015  w okresie od stycznia do kwietnia (tabela 2. znajdująca się w galerii) odnotowujemy niewielkie spadki w liczbie wypadków (mniej o 3,1%), zabitych (mniej o 2,5%) i rannych (mniej o 4,2%). Porównując jednak rok 2014 i 2015 w okresie od czerwca do września (tabela 2.) - więc po zaostrzeniu przepisów - stwierdzono o 1124 mniej wypadków (co stanowi spadek ich liczby o 8,5%). Zginęło o 130 mniej osób (czyli o 11,3% mniej zabitych) i 1548 mniej rannych (co daje spadek o 9,4%). Widać więc jak na dłoni, że jeśli pod koniec roku #policja będzie chwaliła się wzrostem bezpieczeństwa to na poprawę wyników wpływa w większym stopniu czas po zaostrzeniu przepisów niż okres poprzedzający.

Top Videos of the Day

Policja przekazała nieznane dotąd dane

Sceptycy zwracają uwagę na fakt, że zaostrzone przepisy - choćby ten uprawniający odbieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h - dotyczą wykroczeń w terenie zabudowanym. Statystyki zaś przygotowywane przez policję zawierają dane całościowe.

Z najnowszych niepublikowanych dotąd statystyk (tabele 3. i 4.) Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że na spadek liczby wypadków miała przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w terenie zabudowanym.

Z danych wynika, iż w okresie od stycznia do kwietnia 2015 (tabela 5.) zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym odnotowano niewielkie spadki liczby wypadków (spadek o 4,1%), zabitych (spadek o 2,1%) i rannych (o 5,6% mniej) - to dane dotyczące terenu niezabudowanego. W przypadku terenu zabudowanego mówimy o 2.7% spadku liczby wypadków, 3,0% mniejszej liczby zabitych i 3,7% spadku liczby rannych. To wszystko dane dotyczące okresu poprzedzającego zmiany w przepisach.

Po zaostrzeniu przepisów w terenie niezabudowanym w porównaniu z 2014 rokiem te różnice są dwukrotnie wyższe w przypadku terenu danych dotyczących terenów niezabudowanych - 6,5% mniej wypadków, 6,0% niższa liczba zabitych i 5,9% mniej rannych.

W analogicznym okresie w terenie zabudowanym te różnice są jeszcze większe. Między czerwcem a wrześniem zaliczyliśmy 8,5% mniej wypadków, 11,2% mniej zabitych w wypadkach drogowych i 9,4% mniej rannych.

Zdaniem policji statystyki nie pozostawiają złudzeń - wzrost bezpieczeństwa jest ściśle powiązany z czasem i miejscem obowiązywania nowych przepisów. Natomiast nie dostrzegamy w tym czasie rewolucji na polskich drogach jeśli chodzi o sferę infrastrukturalną.