Coming out ks. Charamsy odbił się szerokim echem na całym świecie. Stał się powodem różnego rodzaju wypowiedzi pod adresem samego księdza i jego zachowania. Spowodował także nasilenie toczących się od pewnego czasu dyskusji dotyczących kwestii spornych w Kościele Katolickim. Jednak wydaje się, że główny powód większej liczby prezentacji różnego podejścia w tym zakresie stanowił rozpoczęty w niedzielę 4.10.2015 roku synod biskupów poświęcony rodzinie.

Biskup Kasper: Potrzebne większe otwarcie na gejów

Przed rozpoczęciem synodu tak zwolennicy, jak i przeciwnicy większej otwartości Kościoła Katolickiego wobec osób rozwiedzionych, które weszły w nowe związki, oraz osób homoseksualnych opublikowali książki, w których zaprezentowali swoje tezy oraz potwierdzające je argumenty.

Na uwagę zasługuje stanowisko kardynała Waltera Kaspera, który jest zwolennikiem większego otwarcia się Kościoła w duchu miłosierdzia na gejów.

Kasper: - Gejem człowiek się rodzi

Kardynał Walter Kasper to niemiecki duchowny, przez wiele lat będący urzędnikiem Kurii Rzymskiej. Od poprzedniego synodu purpurat apeluje o dopuszczenie rozwodników do komunii (pod ściśle określonymi warunkami). W swojej książce „Świadek miłosierdzia. Moja podróż z Franciszkiem” ten były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan pisze, że homoseksualiści nie wybierają swojej orientacji – oni się z nią rodzą. Rodzina, dowiadując się o homoseksualnej orientacji swojego dziecka, akceptuje tę często bolesną prawdę i nadal kocha syna czy córkę takimi, jacy są. Tak samo, w mniemaniu kardynała Kaspera, powinien postępować Kościół – opracować i wcielać w życie program duszpasterski, dzięki któremu będzie mógł towarzyszyć tym ludziom oraz ich rodzinom.

Top Videos of the Day

Purpurat mówi, aby akceptować osoby homoseksualne, bo „każda jest ważniejsza od swych czynów i ma zawsze swą godność, którą należy uszanować; należy pozwolić im prowadzić godne życie”.

Homoseksualiści mogą wnieść swój wkład w życie Kościoła

Kardynał Walter Kasper w prezentowanej książce wyraża jeszcze jedną opinię na temat homoseksualistów. Twierdzi mianowicie, że ludzie o orientacji homoseksualnej mają często takie walory, jakimi inni się nie charakteryzują. Dzięki temu mogą one wnieść swój wkład w życie Kościoła i przynieść mu dobro.

Trwa rozpoczęty w niedzielę synod biskupów poświęcony rodzinie. Otwierając go, papież Franciszek podkreślił, że jeśli jego uczestnicy nie będą słuchać Boga, ich słowa staną się bezużyteczne. Co usłyszą biskupi na temat osób rozwiedzionych i homoseksualnych?

 Źródło: onet.pl, seznam,name #kościół #małżeństwo homoseksualne #Krzysztof Charamsa