Kościół katolicki w naszym kraju chce zrobić dla uchodźców wszystko, co tylko będzie mógł. Zamierza ulżyć  dramatycznej sytuacji imigrantów z Syrii czy innych dotkniętych wojnami i konfliktami państw. Takie deklaracje płyną z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Rok Miłosierdzia zobowiązuje

Biskupi zauważają, że wszyscy ludzie byli uchodźcami i wszyscy gościmy w obcych krajach. Ostatecznie też jesteśmy tylko „gośćmi” na tej ziemi. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało dziennikarzom informację, w której podkreśla, że w nadchodzącym Roku Miłosierdzia ( rozpoczynającym się 8 grudnia tego roku) Kościół w sposób szczególny  świadczył będzie pomoc wszystkim potrzebującym.

Wezwanie o przyjście z pomocą

Biskupi wspominają z tej okazji słowa samego Chrystusa zawarte na kartach Ewangelii: "Byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście mnie." Hierarchowie kościelni podkreślają, że tymi słowami  Jezus Chrystus wzywa każdego z nas do przyjścia  z pomocą wszystkim potrzebującym, wzywa do chrześcijańskiej gościnności. Jest to wezwanie szczególnie istotne  w obecnym czasie, gdy tak wiele osób, uchodźców z różnych stron świata przeżywa dramat wojen i niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia .

Modlitwa, ale też zaangażowanie

Hierarchowie kościelni wzywają przede wszystkim o modlitwę o pokój na świecie. O modlitwę w intencji uchodźców, opuszczających własne ojczyzny, aby ratować własne życie oraz życie dzieci i innych zagrożonych i bezbronnych.Biskupi zauważają jednak, że modlitwie musi towarzyszyć jak najbardziej czynne zaangażowanie.

Top Videos of the Day

Hierarhowie kościelni podreślają też, że główny wysiłek świata powinien zmierzać do wygaszenia konfliktów, w skutek których ludzie zmuszani są do  ucieczki z własnego kraju.

Władza świecka i Caritas

 Według KEP, kiedy mówi się o konkretnej pomocy uchodźcom w Polsce, to główna inicjatywa i odpowiedzialność spoczywa jednak na barkach polskich władz świeckich. Konferencja Episkopatu Polski zauważa, że jeśli chodzi o Kościół katolicki w naszym kraju, za pomoc uchodźcom  odpowiedzialne będzie Caritas Polska. Natomiast jeśli idzie o poszczególne diecezje, koordynację zadań pomocowych dla uchodźców przejmie Caritas diecezjalna.

 Źródło PAP