W Polsce studiuje 46 tys. studentów zagranicznych. Na świecie studiuje 4 mln obcokrajowców, a w 2020 roku będzie ich prawdopodobnie 7 mln. Wartość tego rynku szacuje się na 100 mld dol. Najaktywniejszymi graczami są USA, Wielka Brytania i Australia. Francja i Niemcy też prowadzą wiele działań przyciągających zagranicznych studentów. Polska ma pod tym względem wiele do nadrobienia. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego jest priorytetem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Uczelnie są najważniejszymi podmiotami w procesie podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Ministerstwo będzie je wspierać specjalnymi funduszami – m.in.

na umiędzynarodowienie przeznaczamy 75 mln euro w ramach programu „Uczelnie przyszłości” – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Za działania zmierzające do zwiększenia internacjonalizacji polskich uczelni została nagrodzona prestiżową nagrodą Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako pierwsza Polka dostanie nagrodę EAIE Rising Star European Association for International Education (EAIE), która jest najbardziej wpływową organizacją działającą na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Nagroda zostanie wręczona podczas 27. dorocznej konferencji EAIE w Glasgow, która odbędzie się 15-18 września 2015 r.

Jesteśmy w tyle

Polskie uczelnie wyższe wciąż odstają od renomowanych, światowych szkół, które przyciągają studentów z całego świta. W Polsce uczy się znacznie mniej studentów niż na Zachodzie czy w Chinach, ale także sporo mniej niż w sąsiednich Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Estonii czy Bułgarii.

Polska jest obok Chorwacji jednym z najmniej umiędzynarodowionych krajów, wynika z danych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Najwięcej studentów zagranicznych ponad 15 tys. przyjechało do nas z Ukrainy, stanowią oni aż 43 proc. zagranicznych studentów w Polsce. Na naszych uczelniach studiuje ponad 3,7 tys. Białorusinów, prawie 1,6 tys. Norwegów, około 1,7 tys. Hiszpanów, 1,25 tys. Szwedów. Najwięcej jest Europejczyków, ponad 29,2 tys. Z Azji przyjechało do nas się uczyć 4,7 tys. studentów, z Ameryki Północnej i Środkowej – 1,3 tys. , z Afryki 592, z Ameryki Południowej – 99, z   Oceanii - 22. To, że nasz kraj wybiera tak niewiele osób świadczy o tym, że jesteśmy mało popularni na świecie wśród młodych ludzi. Gdzieś szwankuje promocja i popularyzacja Polski za granicą.

Międzynarodowe działania

Edyta Lachowicz-Santos od 16 lat angażuje się w działania zmierzające do umiędzynarodowienia uczelni wyższych, prowadzi międzynarodowe projekty, uczestniczy w prestiżowych konferencjach i sesjach na całym świecie.

W pracach sieci EAIE bierze udział od 2002 roku, od 2012 roku jest jedyną Polką reprezentującą nasz kraj w grupie eksperckiej EMPLOI (Employability skills, graduate careers and international internships), a od 2014 roku wiceprzewodniczącym tej grupy. EMPLOI zajmuje się przygotowywaniem studentów do podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych, umożliwiających dobry start zawodowy na globalnym rynku pracy. Wspiera i doradza przy organizowaniu zagranicznych staży, zapewnia doskonałych specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, sprawnej komunikacji pomiędzy pracodawcami i wchodzącymi na rynek pracy.

Jest kierownikiem Zespołu Promocji Zagranicznej w Biurze Promocji i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. #studenci