W 2014 roku za niesłuszne skazania, zastosowanie środków zabezpieczających i tymczasowe aresztowania lub zatrzymania trzeba było wypłacić obywatelom odszkodowania w wysokości 7.436.178 zł i 12.660.938 zł tytułem zadośćuczynień. Kolejne 4.806.390 zł to ogólna kwota zasądzonych odszkodowań z tytułu przewlekłości postępowań. Łącznie w wyniku błędów sądów w 2014 roku Skarb Państwa musiał wypłacić 24.903.506 zł odszkodowań i zadośćuczynień. W ciągu pięciu lat błędne decyzje sędziów kosztowały 93.313.710 zł. Blisko 100 mln w pięć lat, a z miesiąca na miesiąc zasądzane kwoty są coraz wyższe.

Czytaj także: Ewa Kopacz trafi przed sąd. Co zrobiła pani premier?

W zeszłym roku wypłacone odszkodowania za niesłuszne skazania, tymczasowe aresztowania, zatrzymania lub niesłuszne zastosowanie środków zabezpieczających dotyczyły 167 osób.

W kolejnych 372 przypadkach zasądzano zadośćuczynienia. Natomiast odszkodowania z tytułu przewlekłości w minionym roku zostały przyznane w 1735 sprawach. W ciągu pięciu lat wydano 9382 prawomocnie zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień.

Czytaj także: postępowania ws. upadłości konsumenckiej stają się coraz powszechniejsze #sądownictwo