W Tarnowie powstała pierwsza platforma crowdfundingowa w ramach projektu „Aktywni Mieszkańcy na rzecz zagospodarowania przestrzeni”, którego pomysłodawcą jest fundacja Nowe Technologie. Projekt ten ma na celu zaktywizowanie mieszkańców Tarnowa do czynnego uczestnictwa w kształtowaniu miejskiej przestrzeni. Projekt jest innowacyjny na skalę kraju, a przede wszystkim-pożyteczny. Działa na zasadach zbliżonych do Budżetu Obywatelskiego, z tym że wyłącznie wirtualnie.

Jak to działa ?

Za pośrednictwem Platformy Aktywności Obywatelskiej można zgłaszać swoje pomysły dotyczące modernizacji miasta w kategoriach : eventy, obiekty dekoracyjne, służące utrzymaniu czystości , elementy infrastruktury, obiekty rekreacyjne

Formy wsparcia projektów

Każdy, kto chciałby włączyć się w wybrany projekt, może wesprzeć go finansowo dowolną kwotą (#crowdfunding), zaoferować swoje usługi przy jego realizacji lub przekazać materiały rzeczowe.

Mieszkańcy mogą też głosować na pojedyncze projekty, a łączna pula przeznaczona na realizację najlepszych wynosi 35 000 złotych.

Jak długo można zgłaszać pomysły?

Projekty obywateli przyjmowane są na Platformie Aktywności Obywatelskiej do 30 września 2015 r. Głosowanie na najciekawsze z nich rozpocznie się 5 października i potrwa przez 2 tygodnie.

Co jest główną ideą twórców Platformy Aktywności Obywatelskiej?

Założeniem inicjatorów projektu Aktywni Mieszkańcy jest pobudzenie tarnowian do aktywnego uczestniczenia w zmianach swojego otoczenia i poprawienia jego funkcjonalności , integracja lokalnych środowisk społecznych, a także nawiązanie współpracy na linii obywatel-firmy-instytucje.

Sylwetka pomysłodawcy

Platforma Aktywności Obywatelskiej powstała z inicjatywy fundacji Nowe Technologie.

Top Videos of the Day

Jest organizacją lokalną zaangażowaną również w świadczenie usług doradczych i szkoleniowych. Z projektów, które były przez fundację realizowane warto wymienić „ Plantację Biznesu” i „ Rozwój Kadr Rynku ICT w Tarnowie”

Chociaż platforma funkcjonuje od niedawna , cieszy się niezmiernym zainteresowaniem ze strony lokalnych mediów i pojawiają się pierwsze projekty mieszkańców miasta.

Źródło: aktywnimieszkańcy.org #Internet #społeczeństwo