Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący mandatów wystawianych na podstawie zdjęć z fotoradarów brzmi jasno- nie wolno nakładać mandatów na podstawie rozporządzenia ministra. Właścicielem fotoradarów jest ITD, które przekazuje dane do policji o wykroczeniach i dopiero na tej podstawie #policja wystawia kierowcy mandat. Obsługę fotoradarów Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała na podstawie rozporządzenia. Konstytucja zaś jasno mówi, że przetwarzanie danych osobowych ma być uregulowane na podstawie ustawy. Teoretycznie nie możemy odmówić przyjęcia mandatu z fotoradaru, ponieważ TK odroczył wejście w życie wyroku na 9 miesięcy. Jednak według niektórych portali internetowych wcale nie musimy wskazywać osoby prowadzącej pojazd a nawet jesteśmy w stanie się ubiegać o zwrot pieniędzy za zapłacony mandat z fotoradaru.

Jak anulować mandat?

Akcja anuluj mandat szeroko odbiła się na portalach społecznościowych. Według założyciela portalu luka w prawie polskim pozwala na niepłacenie mandatów z fotoradarów. Wystarczy wysłać wniosek o umorzenie sprawy o ustalenie sprawcy wykroczenia. Dlaczego jest to możliwe? Otóż wezwanie do wskazania kierującego pojazdem nie spełnia wymogów artykuły 97 paragraf 1 punkt 3 kodeksu postępowania dotyczącego wykroczeń. Niespełnienie wymogów formalnych powoduje, że nie jest to mandat.

Odzyskaj pieniądze za zapłacony mandat z fotoradaru

W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, że przepis nakazujący wskazanie osoby kierującej pojazdem w danym czasie jest zgodny z konstytucją. Jednocześnie wskazanie osoby, która kierowała pojazdem w czasie popełnienia wykroczenia drogowego nie jest jednoznaczna z udowodnieniem jej winy.

Top Videos of the Day

Trybunał Konstytucyjny w tym samym wyroku stwierdził, że niezgodne jest z prawem żądanie przyjęcia mandatu przez właściciela pojazdu lub wskazanie, kto kierował pojazdem, a takie właśnie druki są wysyłane przez wszystkie Straże Miejskie, Gminne, Policje czy ITD. Jeżeli na podstawie takiego druku otrzymaliście mandat możecie pisać wniosek o umorzenie. Co jest jednak podstawą do odzyskania pieniędzy za zapłacony mandat z fotoradaru? Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku nie wyznaczył terminu konwalidację praktyki organów, mówiąc po ludzku wyrok ma zastosowanie do wszystkich spraw również tych zakończonych. Według autora portalu 3obieg.pl na tej podstawie możemy się ubiegać o zwrócenie pieniędzy za zapłacone mandaty.

W piątek 24 lipca br. Sejm zdecydował o odebrani prawa kontroli fotoradarowej SM i SG. Jednocześnie z fotoradarów mobilnych może korzystać tylko policja a ze stacjonarnych ITD ( Inspekcja Transportu Drogowego).

źródło: 3obieg.pl, TVN24,SE.pl #prawo jazdy #polskie prawo