Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można przejrzeć wykazy wniosków, zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W module "Tradycja" rozdzielono pieniądze na kilkadziesiąt projektów, między innymi na bibliotekę teatru lwowskiego, słownik polskiej bajki ludowej czy edycję tekstów Juliana Przybosia. Najwyższe dofinansowanie (4 897 969 zł) uzyskał atlas historyczny Polski XVI wieku.

Dofinansowanie dla badań literatury queer

Dr Błażej Warkocki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) otrzyma prawie 266 tys. zł na utworzenie "Antologii polskiej literatury queer".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przychyliło się m.in. do projektu wydania dwóch tomów dzieł wybranych wybitnego filozofa, ks. Józefa Tischnera, ponieważ mają one podobno znaczenie jedynie dla wąskiego grona specjalistów. Dofinansuje natomiast krytyczne opracowanie tekstów literackich, w których międzynarodowi badacze będą poszukiwali fragmentów "prezentujących nienormatywne konstrukcje podmiotowości płciowych i seksualnych". Badanie ma objąć dzieła literackie z XIX, XX i początku XXI wieku. Dr Warkocki denerwuje się z powodu narastającej krytyki wyboru ministerstwa. Wskazuje, że jego wniosek po prostu spełniał wszystkie wymogi i nie powinno dziwić, że otrzymał dofinansowanie. Wszystkie projekty zostały zrecenzowane i przeszły trzy poziomy oceny, a dotacje przyznano kilkudziesięciu najlepszym, w tym - "Antologii literatury queer".

Top Videos of the Day

W sumie ministerstwo wyda na granty ponad 49 mln zł.

Queer - co to takiego?

W języku angielskim słowo queer do lat 90 ub. wieku oznaczało dziwaczność, ale później zaczęło być powszechnie stosowane jako określenie środowisk i osób LGBT oraz zmieniło znaczenie na "inny niż heteroseksualny" lub "o odmiennej tożsamości płciowej". Zależnie od charakteru wypowiedzi, określenie queer często przybiera znaczenie pejoratywne, obraźliwe i poniżające, podobnie jak polski "pedał" czy "lesba". Niektóre uczelnie wyższe wprowadzają do oferty kierunki lub specjalizacje queer, często powiązane z gender - gdzie wszelkie odmienności płciowe poddawane są badaniom i analizom w różnych kontekstach - socjologicznym, kulturowym, antropologicznym, psychologicznym.

Dr Błażej Warkocki jest wykładowcą, krytykiem literackim, współautorem "Homofobii po polsku". Znany jest między innymi z publikacji na polskim portalu dla osób LGBT, gdzie pod wdzięczną nazwą zBOOKi publikował felietony o książkach.

Członek zespołu Krytyki Politycznej, autor uznanej przez prof. Czaplińskiego za wybitną książki "Homo niewiadomo". Prowadzi zajęcia z zakresu gender i queer, ma opinię znawcy literatury gejowskiej. Dofinansowanie projektu dr Warkockiego budzi niekłamaną radość w środowiskach LGBT i równie niekłamane kontrowersje po drugiej stronie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza walkę z homofobią

Rok szkolny 2015/2016 ma przebiegać pod hasłem Rok Otwartej Szkoły (otwartej na organizacje pozarządowe, na różnorodność i antydyskryminację). Dnia 22 lipca br. Urszula Augustyn (pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach) rozmawiała z przedstawicielami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii. Zadeklarowała, że we wszystkich placówkach oświatowych zostaną podjęte działania zwalczające i zapobiegające dyskryminacji z różnych powodów, w tym - z powodu orientacji seksualnej. Zjawisko dyskryminacji będzie traktowane jako przejaw przemocy. Przedstawicielka Kampanii Przeciw Homofobii wyraziła oczekiwanie, aby ministerstwo poinstruowało nauczycieli o konieczności reagowania na zachowania homofobiczne wśród uczniów. Urszula Augustyn obiecała, że przypomni uczniom o braku zgody na homofobię w szkołach. Zaprosiła ona także do współpracy TEA i KPH.

Źródła: Rzeczpospolita, queer.pl, prawy.pl, natemat.pl, krytykapolityczna.pl, wpolityce.pl, MNiSW, MEN