3

Jadąc przez równiny Mazowsza można zauważyć, że tegoroczne lato przyniosło ze sobą bardzo poważną w skutkach suszę spowodowaną brakiem opadów deszczu. Sytuacja jest niepokojąca, a długotrwałe prognozy pogody podawane przez media jeszcze bardziej. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon letni będzie suchy. Wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie będą bardzo mocno wysuszać glebę. Obecnie widać zniszczone częściowo przez suszę uprawy na polach, wyschnięte łąki oraz trawy na przydrożnych rowach. Wszystko to daje obraz krainy o charakterze stepu, a nie zielonej Niziny Mazowieckiej. Panująca susza na Mazowszu osiągnęła znaczące rozmiary, które nie tylko niepokoją rolników lecz także sadowników. Sytuacja ta stwarza nie tylko zagrożenie dla upraw polowych, lecz także dla krzewów owocowych. Może to, niestety, doprowadzić do podwyżek cen.

Zagrożenie pożarowe w lasach na Mazowszu

Leśnicy ostrzegają: w lasach jest bardzo sucho. Brak opadów, wysokie temperatury oraz silny wiatr sprawiają, że wilgotność ściółki leśnej w Polsce centralnej kształtuje się na poziomie 10%. Z tego powodu zwiększa się ryzyko powstania niszczących pożarów lasów. Na zdecydowanej części Mazowsza obecnie istnieje III stopień zagrożenia pożarowego, czyli najwyższy.

Słoneczna aura oraz wiele wolnych dni sprawią, że częściej będziemy wypadać poza miasto. Strażacy apelują o ostrożne obchodzenie się z ogniem w okolicach lasów, szczególnie na łąkach, polach i w parkach. W odległości mniejszej niż 100 m od lasów nie wolno palić ognisk, używać otwartego ognia oraz wypalać śmieci i pozostałości roślin.

Długotrwały okres posuchy jest niebezpieczny dla otaczającej nas przyrody. Przynosi wiele negatywnych skutków w różnych sferach naszego życia. Coraz częściej pojawiają się apele o oszczędzanie wody pitnej. To ekstremalne zjawisko pogodowe niesie niepokój i wiele pytań. Jakie będą skutki tak długotrwałego okresu bez opadów deszczu? Czy grozi nam klęska żywiołowa? Co z uprawami rolnymi? Czy w wyniku pożarów mogą spłonąć duże powierzchnie lasów?