Alexa

Mieszkańcy Wilamowic walczą o zachowanie niemal wymarłej mowy

Polską odmianą języka starogermańskiego - językiem wilamowskim - mówi coraz więcej osób.