W strukturach IPN działa Zespół Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN, którego szefem jest profesor Krzysztof Szwagrzyk. Zespół ten pracuje na kwaterze 45N stołecznego Cmentarza Bródnowskiego. Jak poinformował dziennikarzy Szwagrzyk, poszukiwane są szczątki ofiar komunizmu z lat 40. XX wieku, które mogły zostać zamordowane w praskich więzieniach.

Ofiary zamordowane lub zmarłe w komunistycznych więzieniach

W środę (01.07.2015) rozpoczęły się prace na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze 45N, która znajduje się przy cmentarnym murze ze strony ulicy Rzeszowskiej. Celem prac jest zlokalizowanie prawdopodobnych miejsc pochówku ofiar władz komunistycznych, straconych, zamordowanych i zmarłych w aresztach i więzieniach w Warszawie w piątej i szóstej dekadzie XX wieku.

W tamtych czasach więzienia, w których przetrzymywano aresztowanych i represjonowanych ze względów politycznych, znajdowały się także na warszawskiej Pradze. Pracownicy IPN szukają konkretnych osób. Jedną z najbardziej znanych postaci, której szczątki chcą odnaleźć, jest major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik. Był to żołnierz Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej, a także działającego po wojnie podziemia antykomunistycznego. Wśród ofiar były także kobiety. Najbardziej interesuje naukowców rejon muru cmentarza, oddzielający Cmentarz Bródnowski od Cmentarza Żydowskiego - wyjaśnia dziennikarzom profesor Szwagrzyk.

Na razie prace potrwają 10 dni

Są dane mówiące o tym, że na przeszukiwanym obszarze w roku 1946 pochowano co najmniej 33 osoby. Były one sądzone i skazane na podstawie wyroków władz komunistycznych.

Top Videos of the Day

W znakomitej większości byli to żołnierze niepodległościowego podziemia polskiego. Teren będzie badany metodami archeologicznymi. Polega to na dotarciu do nienaruszonych ziemnych warstw. Ustalono, że na razie prace potrwają 10 dni. W tym czasie pracownicy IPN będą starali się zlokalizować miejsca, w których prawdopodobnie pogrzebano ofiary. Szef zespołu poszukiwawczego opisuje zaplanowane prace i wyraża nadzieję na ich zadowalające efekty.

Łączka, Służew i Cmentarz Bródnowski

Prawdopodobne jest, że prace w stołecznej nekropolii potrwają dłużej. Stołeczny Cmentarz Bródnowski jest na trzeciej pozycji, jeśli chodzi o wagę miejsca pochówki ofiar komunizmu. Pierwsza jest tu bezapelacyjnie tak zwana Łączka na Wojskowych Powązkach. Drugi jest Cmentarz na Służewie. Wszędzie tam w latach czterdziestych chowano ofiary komunistycznego terroru.

Źródło: PAP