W piątek (19.06.2015) opublikowano w Dzienniku Ustaw postanowienie prezydenta dotyczące referendum. Tym samym rozpoczęła się formalnie kampania referendalna. Przyszedł czas, aby partie polityczne i obywatele zaprezentowali swe stanowiska dotyczące problemów poruszonych w referendum.

Trzy pytania

06.09.2015 roku Polacy odpowiedzą na trzy pytania. Pierwsze dotyczyć będzie wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu. Drugie pytanie będzie skierowane do tych, którzy chcą się wypowiedzieć na temat finansowania partii politycznych: czy powinny otrzymywać pieniądze z budżetu państwa czy nie? Oraz po trzecie - Polacy odpowiedzą, czy są za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów podatkowych na korzyść podatnika.

Skąd wzięło się samo referendum? Zaproponował je prezydent #Bronisław Komorowski jeszcze podczas kampanii wyborczej, dzień po pierwszej turze wyborów. Była to odpowiedź na wielką popularność Pawła Kukiza w ostatnich wyborach. Na ogłoszenie referendum zgodził się Senat RP.

Przynajmniej połowa Polaków

Aby referendum było wiążące, powinna w nim wziąć udział ponad połowa Polaków uprawnionych do głosowania. Co teraz? Partie polityczne, obywatele, stowarzyszenia czy fundację będą prezentować swoje stanowiska w sprawie pytań referendalnych.

Kampania zakończy się na 24 godziny przez rozpoczęciem referendum  o północy z piątku na sobotę (noc 4-5.09.2015). Będzie następnie obowiązywać, podobnie jak podczas wyborów parlamentarnych czy prezydenckich, cisza wyborcza. Nie będzie można wtedy rozdawać ulotek, zwoływać zgromadzeń, organizować manifestacji poparcia czy sprzeciwu, agitować za którąś z opcji.

Top Videos of the Day

Zakazane też będzie publikowanie sondaży przewidujących wynik referendalny.

Kampania w radio i telewizji

Kto będzie mógł wziąć udział w referendum? Wszyscy pełnoletni obywatele polscy, którzy posiadają prawa publiczne i nie są ich pozbawieni prawomocnym orzeczeniem sądowym lub pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie mogą głosować także osoby ubezwłasnowolnione.

Źródło PAP #sejm #społeczeństwo