Hiszpańska instytucja, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), przeprowadza od wielu lat światowy ranking szkół wyższych. Badania tego centrum naukowego są oceniane w środowisku specjalistów w zakresie analiz globalnego rynku edukacyjnego jako najbardziej rzetelne. W ostatnim rankingu odnotowano 23885 szkół wyższych z całego świata. Wśród nich znajduje się 430 polskich szkół wyższych. Na Unię Europejską przypadają 3283 szkoły. Aż 54 szkoły z Polski przynależy do grona 10% najgorszych w Unii.

Polskie szkoły wyższe wśród 15% najgorszych na świecie

W Polsce istnieje 17 szkół wśród 15% najgorszych na świecie.

Każda z nich przynależy do 10% najgorszych w Europie. Ranking z części pierwszej obejmował szkoły od miejsca pierwszego do miejsca dziewiątego. Kolejne polskie szkoły z grona 10% najgorszych w Unii znajdują się w rankingu światowym wśród najgorszych szkół w przedziale od 10% do 15%.

Oto ich lista. W nawiasie pierwsza cyfra oznacza pozycję w Unii, zaś druga - na świecie.

10. Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim (3202, 21112)

11. #szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni (3190, 20894)

12. Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu w Nowej Rudzie (3182, 20746)

13. Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział w Mielcu (3176, 20590)

14. Puławska Szkoła Wyższa (3173, 20524)

15. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (3171, 20495)

16. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (3169, 20441)

17. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Łodzi (3164, 20365)

Porównanie z Afryką

Światowy ranking hiszpańskiego ośrodka badawczego obejmuje 1314 szkół wyższych z Afryki.

Top Videos of the Day

Najgorsza polska szkoła wyższa, Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej, zajmująca na świecie pozycję 23536, w Afryce uplasowałaby się na miejscu 1265, czyli należałaby do 4% najgorszych szkół na tym kontynencie. Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim, zamykająca dziesiątkę najgorszych placówek akademickich w Polsce, byłaby notowana na miejscu 953 w Afryce. Z kolei Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Łodzi plasowałoby się w Afryce na pozycji 866.

Ponieważ w okresie międzywojennym mieliśmy ambicje kolonialne wobec Madagaskaru, warto porównać kondycję naszych najgorszych szkół wyższych z ośrodkami akademickimi w tym państwie. Na Madagaskarze funkcjonuje 15 szkół wyższych. Najgorsza szkoła wyższa w Polsce znalazłaby się na czwartej od końca pozycji w państwie, do którego polska prawica międzywojenna chciała wysyłać Żydów. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów znalazłoby się dopiero na 8 miejscu na Madagaskarze. Oznacza to, że 50% szkół wyższych w tym biednym, wyspiarskim #Afrykańskim kraju jest lepszych od naszych 17 najgorszych ośrodków akademickich.

Niestety na tle Ugandy nasze najgorsze szkoły wyższe wypadają jeszcze gorzej. Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej znalazłaby się w Ugandzie na przedostatnim, trzydziestym szóstym, miejscu. Łódzkie Seminarium Duchowne nie znalazłoby się w środku ugandyjskiego rankingu. Zajęłoby 26 pozycję.

Puenta

Politycy lamentują, iż szkoły wyższe w Polsce nie przygotowują swoich absolwentów tak, aby mogli oni odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy w Europie. Okazuje się jednak, że kończąc którąś z naszych najgorszych szkół wyższych, jej absolwent nie ma również szans na konkurowanie o dobre miejsca pracy w Afryce. Dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej stworzył taki system edukacyjny, który dopuszcza funkcjonowanie szkół, które w Ugandzie - kraju targanym krwawymi konfliktami, posiadającym dramatycznie niskie PKB i którego 90% obywateli nie ma dostępu do prądu elektrycznego - plasowałyby się na przedostatnim miejscu?

Źródło: Ranking Web of Universities, January 2015 oraz obliczenia własne #Unia Europejska