Alexa

Ranking 100 gmin najlepszych pod względem nauczania w szkołach podstawowych

Polska A jest w Galicji i Warszawie, zaś Polska B i C w województwach zachodnich.