Przez najbliższy miesiąc wszystkich wyznawców islamu czeka dyscyplina w ciągu dnia w zakresie jedzenia, picia czy wszelkich rozrywek. W czwartek (18.06.2015) rozpoczął się bowiem post zwany ramadanem. Na jego koniec odbędzie się 3-dniowe święto Ramadan Bajram. Jego początek przypada na 17 lipca.

Ramadan trwa 30 dni

Ramadan to dziewiąty miesiąc opartego na fazach Księżyca muzułmańskiego roku. Ścisły post trwa 30 dni. Rok wyznawców Islamu jest o jedenaście dni krótszy od tradycyjnego roku, liczonego według czasu obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego muzułmański post i jego rozpoczęcie oraz inne uroczystości i święta wyznawców tej religii ulegają nieustannym przesunięciom w kalendarzu gregoriańskim.

Pięć zasad islamu

Można wskazać pięć najważniejszych zasad islamu.

Ścisły post jedną z najważniejszych z nich. Pozostałe to wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna i pielgrzymka. Post obowiązuje od wschodu do zachodu słońca i przestrzegają go wszyscy zdrowi, dorośli wierni. Nakazuje powstrzymywanie się od picia i jedzenia, rozmaitych rozrywek, współżycia seksualnego czy palenia tytoniu.

W Polsce ramadan rozpoczęły nocne modlitwy. Odbyły się one w nocy ze środy na czwartek. Miały miejsce w meczetach i domach modlitwy.

Największą w Polsce organizacją zrzeszającą wyznawców islamu jest Muzułmański Związek Religijny. Mufti (muzułmański prawnik i teolog wydający oficjalne interpretacje w sprawach życia państwowego i prywatnego) Tomasz Miśkiewicz ze związku powiedział, że muzułmanie w czasie postu poświęcają czas na refleksję nad dokonaniami i starają się rozliczyć z popełnionych uczynków.

Top Videos of the Day

Jakie są cele szczerej modlitwy i pokornego znoszenia wyrzeczeń? Otóż mufti mówi, że pozwala to lepiej zrozumieć tych, którzy cierpią głód i niedostatek każdego dnia.

Powstrzymać się od kłótni i gniewu

Ramadan to także okres zwiększonej życzliwości wobec ludzi i świata, czas wyciszenia. Należy się wtedy powstrzymywać od kłótni i gniewu, nie powinno się wyrządzać innemu najmniejszego nawet zła. Muzułmanie zwracają się do Boga z prośbami o wybaczenie złych uczynków, o błogosławieństwo dla swoich bliskich, rodzin i siebie samego.

Gdzie spotykają się polscy muzułmanie w okresie ramadanu? Są o meczety, domy modlitw, centra i ośrodki gmin wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Mufti Miśkiewicz przypomniał, że szczególnym momentem do intensywnej modlitwy będzie tak zwana Kadyr Noc - przypada ona na 13 lipca i jest nazywana nocą przeznaczenia. Islamiści wierzą bowiem, że owa noc decyduje, co spotka ich w kolejnym roku religijnym.

Źródło: PAP #religia #Islam