Ksiądz profesor Paweł Rytel zostaw wybrany podczas 369 zebrania plenarnego w Warszawie nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił będącego 12 lat na tym stanowisku księdza doktora habilitowanego Józefa Klocha. Ambitny poprzednik nowego rzecznika KEP złożył rezygnację po zakończeniu długoletniej kadencji. Sam twierdzi, że "dwanaście lat to dużo czasu". Ks. Kloch zamierza poświęcić się pracy naukowej, planuje wykładać na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obecnie jest adiunktem.  Prowadzić będzie tam zajęcia na temat mediów, które przez cały okres jego kariery w KEP i na uniwersytecie były jego największą pasją.

Ma bowiem w swoim dorobku kilkadziesiąt publikacji z zakresu  filozofii nauki i sztucznej inteligencji, zastosowań informatyki i dydaktyki komputerowej.Nowo wybrany rzecznik Konferencji Episkopatu Polski urodził się 9 sierpnia 1976 r w Sokołowie Podlaskim, po studiach na Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie otrzymał w 2001 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa Antoniego Dydycza. Po zaledwie 2 latach pracy wikariusza na niewielkiej podlaskiej parafii w Ostrożanach, udał się na studia licencjackie z teologii biblijnej na prestiżowym Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Następnie także w Wiecznym Mieście podjął studia z nauk biblijnych i archeologii na Papieskim Uniwersytecie Antonianum – Studium Biblicum Fraciscanum. Udał się potem do Ziemi Świętej, aby na różnych jerozolimskich uczelniach poszerzać swą wiedzę na temat Pisma Świętego i archeologii, rozpoczął tam też naukę języka hebrajskiego, równolegle zdobywając dyplom z biblistyki na Oxfordzie. Zna 16 języków obcych i mimo młodego wieku wykłada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Top Videos of the Day

Ma na swoim koncie trzy książki, jest też zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Niedziela. Współpracuje też z wieloma mediami katolickimi w kraju i za granicą.