Papież Franciszek podczas wizyty w poniedziałek (22.06.2015) w świątyni Waldensów w Turynie poprosił o przebaczenie. Papież przeprosił za prześladowania i nieludzkie traktowanie, jakich doznawali przez lata ze strony kościoła katolickiego. Była to pierwsza w historii wizyta papieża u waldensów.

Waldensi przeciwko bogactwu kościoła

Waldensi od początku swego istnienia występowali przeciwko bogactwu i potędze kościoła. Ta protestancka wspólnota powstała w XII wieku we Francji. Niebawem za to, że nie uznawali papieża, zostali obłożeni ekskomuniką. W późniejszych czasach inkwizycji byli paleni na stosach i na wiele sposobów prześladowani.

Przez stulecia żyli w ukryciu, a obecnie jednym z większych ośrodków ich działalności jest Piemont.

Papieża powitał pastor Paolo Riberta podczas historycznej wizyty w świątyni waldensów w Turynie. Pastor wypowiedział pamiętne słowa do swojego "drogiego brata Franciszka". Mówił, że członkowie wspólnoty witają go z radością na swojej drodze.

Papież prosi o przebaczenie

Z kolei papież w swoim przemówieniu poprosił w imieniu Kościoła katolickiego o przebaczenie  nieludzkich wręcz i całkiem niechrześcijańskich postaw i zachowań, jakich dopuścili się na waldensach katolicy. Prosił o wybaczenie w imię Jezusa Chrystusa.

Podkreślił wagę ekumenizmu, który wyznacza drogę braterstwa jednoczącego wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek zauważył, że jego odkrycie pozwala wierzącym zrozumieć głęboką więź, która jednoczy ludzi mimo ich różnic.

Top Videos of the Day

Wyraził radość i wdzięczność za to, że relacje między waldensami a katolikami w dużym stopniu opierają się teraz na wzajemnym szacunku i braterskiej miłości.

"Ojcze nasz" w turyńskiej świątyni

Papież zauważył też, że istniejące różnice nie przekreślają szans na współpracę. Nawoływał do wspólnych działań ewangelizacyjnych. Podkreślił wagę niesienia pomocy ludziom cierpiącym, ubogim, chorym, imigrantom i uchodźcom. Modlił się słowami "Ojcze nasz" stojąc obok zwierzchnika turyńskiej świątyni waldensów.

Źródło: PAP