21.06.2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych. Od dziś znaleziony przedmiot lub gotówka przejdą na własność znalazcy, jeśli nikt nie zgłosi się w wyznaczonym terminie.

Rzeczy znalezione - jakie zmiany w przepisach?  

Do tej pory w przypadku niezgłoszenia się właściciela rzeczy znalezione: przedmiot lub gotówka przechodziły na własność Skarbu Państwa. Od dziś przepisy w tym zakresie się zmieniają. Zgodnie z nimi, jeśli znalazca nie wie, do kogo należy znaleziona rzecz, jest zobowiązany do powiadomienia o wydarzeniu starosty. Nowością w przepisach jest określenie wartości minimalnej rzeczy przechowywanych w powiatach na 100 zł.

Przy niższej wartości starosta może odmówić przyjęcia i przechowania rzeczy znalezionej. W sytuacji, kiedy rzecz została znaleziona w budynku publicznym lub środku transportu, należy oddać zgubę zarządcy bądź przewoźnikowi. Powyższe przepisy nie uwzględniają znalezienia broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, kiedy natychmiast musi być powiadomiona policja.

Znaleźne obowiązuje nadal 

Nadal obowiązuje zasada z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą znalazcy należy się znaleźne. Ile? W wysokości jednej dziesiątej wartości znalezionej rzeczy - w tym zakresie nic się nie zmieniło. Od czego zależy otrzymanie znaleźnego? Prawo przewiduje, że koniecznym warunkiem jego otrzymania jest zgłoszenie roszczenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. Kosztami przechowywania i poszukiwania właściciela, które zostaną poniesione przez znalazcę, zarządcę czy właściwy organ administracji publicznej, zostaje obciążona osoba uprawniona do odbioru.

Top Videos of the Day

Jak odebrać zgubiony przedmiot? 

Odebranie zgubionego przedmiotu jest możliwe na podstawie dowodu zakupu albo innego dokumentu poświadczającego własność. W przypadku przedmiotu, co do którego niemożliwe jest jednoznaczne określenie właściciela np. obrączki, trzeba dokładnie opisać zgubę, określić cechy szczególne, jeśli takie są, i wskazać miejsce zagubienia przedmiotu.

Znaleziony przedmiot dla znalazcy - w jakiej sytuacji?

W sytuacji, kiedy zguba nie zostanie odebrana w przewidzianym terminie (rok, jeśli znalazca jest znany i został powiadomiony, w innej sytuacji - dwa lata) oraz nie jest zabytkiem, staje się własnością znalazcy.

Źródło: polskieradio.pl #polskie prawo