Rok 2015 przynosi od dawna oczekiwane zmiany w prawie budowlanym. Zmiany te najbardziej odczuwalne będą dla osób, które planują budowę nowego domu lub przebudowę czy remont starego. Zmiany prawa budowlanego, które wchodzą w życie w 2015 roku już zdążyły wywołać spore kontrowersje, nawet pomimo faktu, że zdecydowana większość z nich ma za zadanie ułatwienie życia nie tylko wielkim deweloperom czy inwestorom, ale "zwykłym" przedstawicielom społeczeństwa.

Ile się czeka na pozwolenie na budowę domu?

Jedna z najważniejszych zmian w prawie budowlanym w 2015 roku dotyczy kwestii pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. O tym, jak trudno czasem uzyskać takie pozwolenie, jak męcząca jest biurokratyczna droga do jego otrzymania i jak długo potrafi ona trwać, wie zapewne z autopsji niejeden z nas.

Najważniejsze zmiany prawa budowlanego w 2015 roku z punktu widzenia przeciętnego obywatela dotyczą:

  • zniesienia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy (ale także przebudowy) domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany,
  • zniesienie obowiązku dołączenia do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, odbioru ścieków oraz warunkach przyłączenia do sieci energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych oraz dróg lądowych,
  • zniesienie obowiązku zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych,
  • ograniczenie zasady, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę domu - oznacza to, że jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania administracyjnego, decyzja o pozwoleniu nie musi być ostateczna (niezaskarżalna),
  • powstanie obowiązku ostemplowania obiektu (obecnie ten obowiązek nie funkcjonuje),
  • wprowadzenie możliwości stosowania ulg podatkowych w zakresie opłat legalizacyjnych, a także możliwość częściowego lub całkowitego ich umorzenia.

Nowe prawo budowlane ma przede wszystkim przyspieszyć realizację inwestycji.

Top Videos of the Day

Droga administracyjna w ciągu całego procesu budowy ma zostać znacznie ograniczona.

A co nowe przepisy budowlane dla obiektów użyteczności?

Najważniejszą zmianą prawa budowlanego w tym zakresie jest znaczne ograniczenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku budowy obiektu niemieszkalnego, takiego jak garaż (do 5 stanowisk włącznie), warsztat rzemieślniczy, stacja obsługi pojazdów, myjnia samochodowa, obiekty magazynowe itp. Oczywiście w tym zakresie nadal będą obowiązywały np. pozwolenia wodnoprawne, wynikające z przepisów o ochronie środowiska naturalnego.

Powstaje pytanie, czy planowane zmiany prawa budowlanego faktycznie ułatwią życie, szczególnie osobom, zainteresowanym budową lub przebudową swojego obiektu mieszkalnego. Już teraz niektórzy obawiają się swoistych patologii - czego przykładem może być budowa domu bez dostępu do bieżącej wody, na zasadzie "jak się postawi, to się dostęp do wody zorganizuje". Co więcej, droga administracyjna niekoniecznie zawsze będzie prostsza.

Braki formalne wniosku o pozwolenie na budowę mogą zastąpić tzw. braki materialne, o których początkujący inwestor może nie mieć pojęcia.

Należy mieć nadzieję, że nowe prawo budowlane przyczyni się do znacznego ułatwienia budownictwa mieszkalnego. Oczywiście nie ma co liczyć, że zmiana prawa budowlanego spowoduje nagły boom na budownictwo domów jednorodzinnych, należy jednak trzymać kciuki i dopingować wszelkim zmianom, których głównym zamierzeniem jest ułatwienie życia zwykłym obywatelom.

Źródło: murator.pl, gazetaprawna.pl #polskie prawo