O zmianach w funkcjonowaniu pakietu onkologicznego oraz uruchomienie dodatkowych rezydentur dla lekarzy geriatrów mówił w piątek minister zdrowia Marian Zembala. Minister spotkał się z Naczelną Radą Lekarską.

Minister na posiedzeniu NRL

Profesor Zembala wziął udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. W Warszawie spotkał się między innymi z jej prezesem Maciejem Hamankiewiczem. Od dawna nie było takiego spotkania. Jak zauważyli przedstawiciele Rady Lekarskiej, Minister Zdrowia uczestniczył w jej posiedzeniu ostatni raz w połowie grudnia 2011 roku. Zmiany będą miały miejsce między innymi w Poznaniu, Białymstoku i Krakowie.

Poinformował o tym minister Zembala po spotkaniu z NRL. Zapowiedział on utworzenie w październiku w tych miastach rezydentury dla lekarzy internistów. Ma się to stać w ramach tak zwanej krótkiej ścieżki, według nomenklatury lekarskiej. Lekarze będą mogli w ten sposób zrobić specjalizacje w zakresie geriatrii. Jest to odpowiedź ministerstwa na wskaźniki demograficzne, które mówią o postępującym starzeniu się naszego społeczeństwa.

Rośnie rola interny i geriatrii

Według ministra rola geriatrii i interny ma rosnąć. Profesor ma tego świadomość i jego działania są tego wyrazem. Dzieje się tak dlatego, ze współczesny pacjent jest coraz starszy oraz cierpi na wiele chorób współistniejących. Natomiast Prezes naczelnej Rady Lekarskiej zaproponował, żeby skrócić czas robienia specjalizacji. Wedle jego propozycji, ci lekarze chorób wewnętrznych, którzy potrafią wykazać, że zajmują się pacjentami w wieku podeszłym, mogli uzyskać specjalizację z geriatrii w pół roku.

Top Videos of the Day

Do tej pory zajmowało to pięć lat. Naczelna Rada Lekarska szacuje, że w Polsce jest teraz około 30 tysięcy specjalistów chorób wewnętrznych.

Ilu mamy lekarzy?

Prezes rady lekarskiej zauważył, że lekarzy chętnych do szkolenia i zmiany specjalizacji może być więcej, niż ośrodków akredytowanych do tego szkolenia. Natomiast dane resortu zdrowia wynika, że w naszym kraju jest 343 lekarzy, którzy mają tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii. Jedynie 332 wykonuje ten zawód. Są to dane na koniec kwietnia tego roku. Szkolenia są już przeprowadzane; w trakcie szkolenia w dziedzinie geriatrii jest 169 lekarzy. Minister zdrowia zapowiedział też zmiany w pakiecie onkologicznym. Będą one dotyczyć między innymi uproszczenia pewnych procedur, w tym tych związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym. (DiLO)

Źródło: PAP