Wyniki matury 2015 już znane. Świadectwo dojrzałości otrzyma 74% przystępujących do egzaminu maturalnego.Wyniki ogłoszone zostały na konferencji przez minister Kluzik-Rostkowską oraz dyrektora CKE. 19% spośród tych, którym się nie powiodło, ma prawo podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

Wyniki matury 2015 na konferencji w Katowicach 

Wyniki matury 2015 zostały przedstawione 30 . 06. 2015 roku na konferencji prasowej w Katowicach przez minister edukacji Kluzik-Rostkowską oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Dzisiaj także zostaną wręczone świadectwa maturalne tegorocznym maturzystom.

Egzaminy maturalne 2015  - dwie formuły zadań

Matura 2015 była dość charakterystyczna ze względu na obowiązujące w niej dwie formuły egzaminów. Absolwenci liceów zdawali ją według nowej formuły, obowiązującej uczniów, którzy realizowali  materiał nauczania według nowej podstawy programowej. Natomiast absolwenci techników a także abiturienci z poprzednich lat pisali #egzamin maturalny w formule przewidzianej dla starej podstawy programowej.  Lepiej powiodło się maturzystom na egzaminie według nowych zasad: 80% z nich zdało, a 25% ma prawo do poprawki w sierpniu. Dużo gorzej wypadły wyniki matury 2015 przeprowadzonej według starych zasad. Tylko 64% maturzystów ją zdało, a 25% ma prawo do poprawki. 

Matura 2015 - matematyka wypadła najsłabiej

Język polski zdała taka sama liczba maturzystów.

Top Videos of the Day

W obydwu formułach egzaminu maturalnego 2015 jest to 98% - jedynie 2% zdających język polski szczęście nie dopisało! Z kolei język angielski - najczęściej wybierany język obcy - lepiej poszedł na egzaminie z nową formułą. Zdało go 97%, tymczasem w starej formule egzaminu jest to 90%. Pięta achillesową tegorocznych maturzystów okazała się królowa nauk - matematyka. W nowej formule matury 2015 zdało ją 82% podchodzących do egzaminu, a w starej - tylko 70%. 

Zdających maturę 2015 było ogółem 275 tysięcy abiturientów. W nowej formule egzamin maturalny 2015 zdawało  175 tys., a w starej - 99 tysięcy. Obowiązkowo należało przystąpić do 3 egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.