Kiedy CKE ogłosi wyniki matur 2015? Termin ich poznania zbliża się nieubłaganie. Wyniki matury 2015 ogłoszone zostaną 30 czerwca. Już w nocy z 29 na 30 czerwca będą dostępne online na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwych dla miejsca znajdowania się szkoły. Każdy zainteresowany przy użyciu specjalnego linka, który dostał przed egzaminem, będzie mógł wejść na stronę. Aby sprawdzić wyniki w wersji elektronicznej, trzeba zalogować się loginem, którym jest numer PESEL, oraz otrzymanym hasłem. Później dostarczone zostaną tradycyjne papierowe świadectwa maturalne.

Co czwarta praca źle sprawdzona

Maturzyści czekają na wyniki z nadzieją.

Jednak takim sytuacjom często towarzyszą obawy, czy wszystko poszło, jak należy. Co zrobić, kiedy wyniki okażą się niezadowalające? Nie trzeba od razu popadać w panikę, bo nawet niezdana matura to jeszcze nie jest koniec świata! Istnieje możliwość uzyskania wglądu do pracy. Może się wtedy okazać, że egzaminator popełnił jakieś nieścisłości w trakcie sprawdzania czy podliczania uzyskanych punktów. Praktyka pokazuje, że takie sytuacje nie są wcale niemożliwe. Przeciwnie, jak wykazała kontrola NIK, której wyniki opublikowano w pierwszym kwartale 2015 roku, co czwarta oceniona praca maturalna ponownie skontrolowana na wniosek zdającego była źle sprawdzona. Uczeń w takiej sytuacji powinien otrzymać nowe świadectwo ze zmienionymi wynikami.

Wyniki matur 2015 - kiedy i jak uzyskać wgląd do pracy?

Aby uzyskać wgląd do pracy, należy przedłożyć pisemny wniosek w tej sprawie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Top Videos of the Day

Formularz wniosku o wgląd do pracy jest do pobrania w OKE online lub osobiście. Po wypełnieniu można go złożyć w czasie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. Czas wglądu do pracy nie jest określony odgórnie. Ustali go dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak wgląd nie może trwać krócej niż 30 minut.

Matura 2015 - jak zweryfikować liczbę punktów?

Jeśli podczas przeprowadzania wglądu do pracy dostrzeżone zostaną nieprawidłowości, należy w czasie dwóch dni złożyć wniosek o weryfikację liczby uzyskanych punktów.

Źródło: cke.edu.pl