Oceny z matury 2015 zainteresowani poznają 30 czerwca. Zdecydowana większość na pewno powita je z radością, ciesząc się ze zdanych egzaminów i wysokiej punktacji z poszczególnych przedmiotów. Jednak będą również i tacy, których liczba zdobytych punktów z różnych powodów nie zadowoli. Co robić w takiej sytuacji? Jak napisać wniosek o wgląd do pracy maturalnej 2015?

Wyniki matury 2015 niskie - zajrzyj do pracy

W sytuacji osiągnięcia zbyt małej (w porównaniu z oczekiwaniami i odczuciami po napisaniu pracy w czasie egzaminu maturalnego) liczby punktów z poszczególnych przedmiotów maturalnych, a szczególnie wtedy, gdy matura okaże się niezdana, istnieje możliwość złożenia wniosku o wgląd do pracy maturalnej.

Należy go złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników matury 2015. Potrzebny formularz jest dostępny online. Podczas wglądu może się okazać, że wystąpiły nieprawidłowości w zakresie sprawdzenia i ocenienia, co wcale nie należy do rzadkości. Wynika to z opublikowanego w kwietniu 2015 roku raportu NIK, w którym wykazano, że zaniedbania w tym zakresie nie są wcale rzadkie, bo co czwarta matura ponownie sprawdzona zawierała błędy.

Wniosek o wgląd do pracy maturalnej 2015 - jak napisać

Napisanie potrzebnego wniosku nie będzie trudne. Formularz jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie OKE. Po pobraniu należy do niego wpisać, jakiego przedmiotu ma dotyczyć wgląd, na jakim poziomie przedmiot był zdawany oraz termin zdawania egzaminu. W przypadku chęci przejrzenia prac maturalnych z kilku przedmiotów, trzeba to zrobić na oddzielnych formularzach.

Top Videos of the Day

Następnie konieczne jest czytelne wpisanie drukowanymi literami danych osobowych wnoszącego wniosek: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, PESEL-u, serii i numeru dowodu tożsamości. Potrzebny jest także adres do korespondencji oraz adres zamieszkania, numer lub numery telefonu i adres email. Ostatnie do wpisania dane to nazwa i adres ukończonej szkoły średniej. Aby wniosek był ważny, nie należy zapomnieć o własnoręcznym podpisie.

Źródło: cke.edu.pl