Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał gen. Czesława Kiszczaka na dwa lata w zawieszeniu za wprowadzenie stanu wojennego. Kiszczak nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku powodem był zły stan zdrowia.

Wyrok brzmi - winny

Gen. Czesław Kiszczak został skazany już w I instancji. Mimo apelacji obrońcy generała Sąd II instancji podtrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w mocy. Poniedziałkowy wyrok uznaje apelację za bezzasadną. Sędzia Sądu Apelacyjnego Zbigniew Kępiński w ustnym uzasadnieniu podawał m.in., Kiszczak nie działał w stanie wyższej konieczności, stan wojenny był nielegalny a w chwili wprowadzania stanu wojennego nie istniało realne zagrożenie interwencją wojsk UW.

Sędzia podał że nie zaistniało przedawnienie czynu. Wprowadzenie stanu wojennego było również niezgodne z konstytucją PRL. Od wyroku strony nie mogą złożyć wniosku o kasację do Sądu Najwyższego. Mogą poprosić o złożenie takiego wniosku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

W kwietniu 2007 r. Instytut Pamięci Narodowej skierował do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście akt oskarżenia przeciwko organizatorom stanu wojennego. Oskarżenie objęło 9 osób w tym gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz gen. Czesława Kiszczaka. W 2008 roku rozpoczął się proces, w trakcie sprawy kilku oskarżonych zmarło m.in. Wojciech Jaruzelski. W dzisiejszym wyroku sąd uznał, że stan wojenny został wprowadzony przez tajną grupę przestępczą pod kierownictwem Jaruzelskiego.

13 grudnia 1981

W nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 r.

Top Videos of the Day

wprowadzono stan wojenny. Zmobilizowano 70 tys. żołnierzy WP, 30 tys. milicjantów a na ulice polskich miast wyjechało 1750 czołgów, 500 wozów bojowych oraz pojazdy opancerzone. Aresztowano działaczy związanych z opozycją. Wprowadzono godzinę policyjną, cenzurę rozmów telefonicznych i korespondencji. Stan wojenny został najpierw zawieszony a ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 r. W czasie jego trwania zostało internowanych około 10 tys. osób, 56 osób zginęło w manifestacjach i strajkach.

źródło: Onet.pl, TVN24, Internet #sądownictwo