Potrzeba spójnej polityki administracyjnej, nakierowanej na integrację cudzoziemców. Takie tezy stawia Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Mówiła o tym na posiedzeniu Komisji Ekspertów do spraw Migrantów. Była też mowa o pomocy obywatelom Ukrainy szukającym ochrony w Polsce.

Specjalne wystąpienie w przygotowaniu

W sprawie podejścia do cudzoziemców Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje specjalne wystąpienie. Będzie ono skierowane do rządu i dotyczyć kwestii cudzoziemców. Szczególnie mowa będzie o uchodźcach z Ukrainy. Jak zaznacza Rzecznik, należy tu zwrócić uwagę na zmiany w polityce administracyjnej oraz kompletną kampanie społeczną dotyczącą podejmowania cudzoziemców.

Czy sami nie robimy sobie krzywdy za sprawą obecnego podejścia do cudzoziemców? Takie pytanie zadała Rzecznik Praw Obywatelskich zgromadzonym na spotkaniu gościom.

Uchodźcy to teraz problem państwowy. Jeśli ma sobie z nim radzić jedynie Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Straż Graniczna, to nie jest to do końca fair. Otóż obecna sytuacja dawno przekroczyła granice, w jakich działają te organy. Niezbędna jest dobra polityka integracyjna. Są na przykład na terenie Polski osoby, które nie mają statusu uchodźców, ale wymagają udziału w programach integracyjnych.

Atrakcyjne lekcje oraz koalicja społeczna

Irena Lipowicz apelowała także o przygotowanie atrakcyjnych scenariuszy, na przykład lekcji szkolnych. Mają być one dostępne na bezpłatnym portalu dla nauczycieli.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował też stworzenie "Koalicji na rzecz ofiar wojny" lub "koalicję na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i wojen hybrydowych".

Top Videos of the Day

Mają one pomóc w odwróceniu już istniejącej narracji, że uchodźcy to nie nasza sprawa, bo sami mamy swoje wewnętrzne kłopoty.

Padły także słowa, że nasze społeczeństwo jest otwarte. Niestety RPO nie zastąpi rządu, ministerstw czy prezydenta, którzy powinni nad tymi sprawami pracować. Jednak społeczeństwo zdolne jest, zdaniem pani rzecznik, do zawiązania koalicji społecznej. Taka najluźniejsza z możliwych struktur - koalicja społeczna, bez władz czy zarządów - to coś co mogli byśmy zrobić. Pomysł wywołał spore zainteresowanie gości.

Źródło: PAP