Biorąc udział w quizie Eurostatu, na samym początku podajemy swoją płeć i wiek. Już na tym etapie możemy się dowiedzieć, jaki procent stanowi populacja, której jesteśmy częścią. Następnie możemy wybrać jeden z czterech tematów ankiety, która odzwierciedla życie europejczyków: rodzina, #praca, czas wolny i edukacja oraz #Internet. Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie, pojawia się grafika, która umieszcza nas na europejskiej skali.

W dziale "Czas wolny i edukacja", pytania dotyczą między innymi poziomu wykształcenia, uprawianych sportów, częstotliwości chodzenia do kina, czy liczby książek przeczytanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W tej zakładce możemy się dowiedzieć, że największymi molami książkowymi są Szwedzi, Austriaczki najczęściej chodzą na koncerty, a z bankowości internetowej w największym stopniu korzystają młodzi Finowie. W zakupach online przodują natomiast Brytyjki. To tylko część pierwszej kategorii.

Pytania w temacie pracy pozwalają nam poznać krajowe statystyki dotyczące stażystów, rodzajów zatrudnienia, czy sposobów szukania pracy. W szukaniu zatrudnienia przez internet przodują mieszkanki Malty oraz Szwedzi, natomiast młodzi ludzie z Rumunii (kobiety) i Czech (mężczyźni) korzystają z tej metody najmniej w całej Unii Europejskiej.

Bardzo ciekawa jest sekcja dotycząca rodziny. Tutaj dowiadujemy się, w jakim kraju najwięcej młodych ludzi wciąż mieszka z rodzicami - w przypadku kobiet jest to Malta, gdzie ponad 90% młodych dziewcząt nie opuściło jeszcze rodzinnego domu.

Top Videos of the Day

Po drugiej stronie barykady znajdują się Duńczycy (zaledwie 14%). W tej kategorii odpowiadamy również na pytania dotyczące rodzenia dzieci i zawierania związków małżeńskich.

Pytania dotyczące korzystania z internetu są typowe: w quizie możemy wskazać, czy korzystamy z internetu każdego dnia, czy jesteśmy częścią portali społecznościowych i co kupujemy online.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. Warto pamiętać, że są to dane statystyczne, więc nie należy ich traktować jako encyklopedycznej wiedzy o każdym Szwedzie, Niemcu czy Polaku. Quiz Eurostatu pozwala jednak na dokonanie porównań, które dostarczają wiedzy o życiu młodych ludzi z innych krajów jednoczącej się Europy. #Unia Europejska