Uchodźcy z krajów objętych wojną lub prześladowaniami religijnymi mają być przyjmowani bez względu na ich wyznanie. O pomocy dla uchodźców wypowiedziała się Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. W sobotę (20.06.2015) obchodzimy światowy Dzień Uchodźcy.

Komunikat Rady Episkopatu

Rada Konferencji Episkopatu Polski zajmowała się podczas swoich ostatnich obrad tematem uchodźców. Rada zajęła się zjawiskiem migracji i problemem uchodźców w Polsce i na świecie. To z okazji obchodzonego na całym świecie Dnia Uchodźcy zwrócono uwagę na los tych ludzi. Ostatnimi czasy dziesiątki tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki lub wyjazdu z kraju swojego pochodzenia dla ratowania życia.

O tych faktach wspomina się w napisanym przez Radę Episkopatu Polski komunikacie na temat posiedzenia. Zauważono też, że jednocześnie w wielu państwach rośnie prawdziwa niechęć do obcokrajowców.

2 miliony Polaków na obczyźnie

Organizacje działające na rzecz migrantów szacują, że na świecie jest ponad 50 milionów takich osób. Ludzi uciekających przez wojną, prześladowaniami lub złymi warunkami ekonomicznymi. Członkowie Rady zauważyli też, że 2 miliony obywateli Polski zdecydowało się na życie na emigracji.

Mówiono o potrzebie modlitwy. O tym, że modlitwa o pokój na świecie i szacunek dla godności człowieka powinna być słyszalna. Ważne jest budowanie silniejszych więzi z rodakami przebywającymi na obczyźnie. Wspomniano o sprawie repatriacji Polaków i obywateli pochodzenia polskiego ze wschodu.

Top Videos of the Day

Zaapelowano o gotowość do dialogu z innymi kulturami emigrantów, ich wyznawaną religią. Stwierdzono, że ważna jest otwartość na wszystkich, którzy szukają w naszym kraju pomocy, schronienia i pracy.

Ludzka sprawiedliwość i chrześcijańska gościnność

Podkreślono ludzką sprawiedliwość i chrześcijańską gościnność, którą powinniśmy się w tych sprawach kierować. Nakazują one unikanie traktowania przybyszów jako taniej siły roboczej. Uchodźcom należy zapewnić odpowiednie warunki zamieszkania, pracy i wynagrodzenia.

W komunikacie stwierdzono, że pilne staje się przyjęcie w Polsce uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, krajów takich jak Syria, Irak, Sudan czy Erytrea. Należy pomóc tym ludziom bez względu na to, jakiego są wyznania. Trzeba przyjąć prześladowanych w swoich krajach bez względu na ich religię.

Źródło PAP #emigracje #kościół