19 czerwca wszyscy uczniowie, którzy zdawali egzamin na zakończenie gimnazjum poznają wyniki swoich testów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 można sprawdzić online na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Żeby jednak mieć dostęp do swoich testów przy pomocy Internetu należy posiadać własne hasło i login. Takie hasło dostępu otrzymał każdy uczeń od dyrektora swojej szkoły. Wyniki testów gimnazjalnych można było sprawdzić online już od 00:00 19 czerwca. Po wejściu na stronę OKE trzeba wybrać odpowiednią zakładkę. Sprawdzając wyniki testów to zakładka Uczeń, logiem jest nasz PESEL. Jeżeli nie uda nam się sprawdzić wyników egzaminu gimnazjalnego przy pomocy Internetu możemy to zrobić osobiście w swojej szkole od godziny 10:00.

Testy gimnazjalne 2015

W tym roku egzaminy na zakończenie gimnazjum trwały trzy dni. W tym roku 21-23 kwietnia, dodatkowy termin dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminów z powodów losowych został wyznaczony 1-3 czerwca. Uczniowie pisali sprawdzian z historii i WOS-u, języka polskiego, biologii, matematyki, chemii oraz geografii i fizyki. Ostatniego dnia gimnazjaliści zdawali egzamin z wybranego języka obcego. Egzamin na zakończenie III klasy szkoły gimnazjalnej jest przeprowadzany od 2002 roku. Zawsze odbywa się w kwietniu. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że trzeba do niego przystąpić, natomiast wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły gimnazjalne. Oznacza to, że bez względu na nasze wyniki otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły oraz będziemy mogli kontynuować naukę.

Top Videos of the Day

Wyniki testów jednak mają bardzo duże znaczenie, jeśli chcemy uczyć się w dobrej szkole średniej.

Do tegorocznych egzaminów przystąpiło około 350 tys. uczniów. Dwa miesiące oczekiwali na wyniki swoich zmagań. Od godziny 10:00 na stronie CKE będą opublikowane wstępne średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015. Dokładne statystyki zostaną opublikowane 3 lipca. W tym samym czasie absolwenci gimnazjum dowiedzą się o tym czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej.

źródło: interna.pl, cke.pl #szkoła