W 2015 roku średni wynik ogólnopolski z pierwszej części, czyli z języka polskiego i matematyki, na sprawdzianie szóstoklasisty wyniósł 67%. Uczniowie szkół podstawowych z powiatu białogardzkiego uzyskali na tym sprawdzianie średni wynik 58%, który plasuje ich na ostatnim miejscu w Polsce w rankingu powiatów najgorszych pod względem poziomu edukacji w szkolnictwie podstawowym. Okazuje się, że spoglądanie na poziom edukacji podstawowej z punktu widzenia powiatu zaciemnia faktyczny jego obraz. Nie pozwala bowiem na zidentyfikowanie poszczególnych gmin, w których mamy do czynienia wręcz z katastrofalną zapaścią edukacyjną.

Gminny Armagedon edukacyjny

W Polsce w niektórych gminach uczniowie uzyskali średni wynik na sprawdzianie szóstoklasisty w przedziale od 43.5% do 54%.

Odchylenie standardowe dla średniego wyniku w tych gminach wyniosło przeciętnie około 20%. Oznacza to, że typowi, najsłabsi uczniowie w najgorszych szkołach podstawowych uzyskali wynik w granicach od 35% do 43%. Liczba takich gmin, stanowiących edukacyjne białe plamy na mapie Polski, wynosi prawie pięćdziesiąt. W jaki sposób MEN zamierza walczyć z tym zjawiskiem? Dlaczego wojewódzkie oraz powiatowe władze oświatowe różnych szczebli dopuściły do takiej sytuacji?

Ranking

Poniższe zestawienie nie obejmuje gmin z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego, gdyż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Wrocławia ukrywa w swoich statystykach edukacyjny obraz gmin w województwach, dla których jest zobowiązana przedstawiać odpowiednie tabele. Dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wymogło na OKE Wrocław obowiązku upubliczniania danych edukacyjnych z dolnośląskiego i opolskiego? Ten fakt ma przecież posmak skandalu ukrywania danych w celu blokowania jakichkolwiek prób rozliczania władz oświatowych obu województw za poziom nauczania w szkołach.

Top Videos of the Day

Pierwsza dziesiątka gmin najgorszych pod względem poziomu nauczania w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

1. Zabór (lubuskie) 43.45%

2. Krzęcin (zachodniopomorskie) 46.68%

3. Brok (mazowieckie) 47.4%

4. Zakroczym (mazowieckie) 47.5%

5. Gm. Braniewo (warmińsko-mazurskie) 49%

6. Debrzno (pomorskie) 50%

7. Ostaszewo (pomorskie) 50%

8. Kock (lubelskie) 50%

9. Tychowo (zachodniopomorskie) 50.11%

10. Ostroróg (wielkopolskie) 50.26%

Kolejne gminy uzyskały w zaokrągleniu średni wynik od 51% do 52% (cyfra występująca po nazwie gminy przed przecinkiem oznacza jej wynik).

11. Dygowo (zachodniopomorskie) 51%, Łanięta (łódzkie) 51%, Lichnowy (pomorskie) 51%, gm. Malbork (pomorskie) 51%, Krasnopol (podlaskie) 51%, Zaręby Kościelne (mazowieckie) 51%, gm. Świdwin (zachodniopomorskie) 51.5%, 18. Strachówka (mazowieckie) 51.5%, Czarnia (mazowieckie) 51.5%, Dąbrowice (łódzkie) 51.5%, Kozielice (zachodniopomorskie) 51.5%, 22. Żmudź (lubelskie) 52%, Michałowo (podlaskie) 52%, Białowieża (podlaskie) 52%, Czarne (pomorskie) 52%, Stary Brus (lubelskie) 52%, Cedynia (zachodniopomorskie) 52%, Nowe Warpno (zachodniopomorskie) 52%

Lista gmin ze średnim w zaokrągleniu wynikiem od 52.5% do 54% przedstawia się następująco:

29.

Radków (świętokrzyskie) 52.5%, 30. Sanniki (mazowieckie) 53%, Niechanowo (wielkopolskie) 53%, Człopa (zachodniopomorskie) 53%, Dubienka (lubelskie) 53%, Serokomla (lubelskie) 53%, Bojanowo (wielkopolskie) 53%, 36. Lipka (wielkopolskie) 53.5%, Świerzno (zachodniopomorskie) 53.5%, Karczew (mazowieckie) 53.5%, Zawidz (mazowieckie) 53.5%, 40. Zawichost (świętokrzyskie) 54%, Przytuły (podlaskie) 54%, Siemiatycze (podlaskie) 54%, Gniew (warmińsko-mazurskie) 54%, Morzeszczyn (warmińsko-mazurskie) 54%, Trzebielino (pomorskie) 54%, Skarszewy (pomorskie) 54%, Gm. Skórcz (pomorskie) 54%, Moskorzew (świętokrzyskie) 54%

Białe plamy w województwach

Ranking województw najgorszych z uwagi na liczbę białych plam w stosunku do liczby gmin przedstawia się następująco:

1. zachodniopomorskie 7.9%, 2.pomorskie 6.5%, 3. podlaskie 4.2%, 4. świętokrzyskie 2.9%, 5. warmińsko-mazurskie 2.6%, 6. mazowieckie 2.5%, 7. lubelskie 2.3%, 8. wielkopolskie 1.8%, 9. lubuskie 1.2%, 10. łódzkie 1.1%, 11. kujawsko-pomorskie 0%, śląskie 0%, podkarpackie 0%, małopolskie 0%.

W województwie zachodniopomorskim prawie 8% gmin charakteryzuje się katastrofalnym zapóźnieniem edukacyjnym. Podobna sytuacja ma miejsce w pomorskim. Partia rządząca (#Platforma Obywatelska), która w obu województwach wygrywa od 10 lat wybory, nic nie zrobiła, aby poprawić sytuację edukacyjną w obu województwach. Należy przypuszczać, że podobne zjawisko zapaści edukacyjnej trawi również dolnośląskie. Niestety nie da się ustalić obiektywnych wartości dla poszczególnych gmin w tym województwie z powodu ukrywania danych statystycznych przez jego władze oświatowe.

Źródło: dane statystyczne okręgowych komisji egzaminacyjnych, obliczenia własne #szkoła