Wyniki matur 2015: jeszcze tylko kilka godzin dzieli tegorocznych maturzystów od ogłoszenia wyników egzaminu dojrzałości. Z pewnością większość zdających będzie zadowolona z uzyskanego wyniku. Z pewnością jednak znajdą się i tacy, którzy będą musieli zdawać maturę 2015 w terminie poprawkowym. Jednak aby przystąpi do poprawkowego egzaminu dojrzałości, należy pamiętać o spełnieniu wymaganych formalności. Co trzeba zrobić, by zdawać maturę poprawkową w 2015?

Co robić, kiedy nie zdało się matury?

Ogłoszenie wyników matur 2015 będzie na pewno stresujące dla wszystkich maturzystów. Niestety, dla niektórych będzie to dopiero początek drogi, by uzyskać świadectwo dojrzałości. Ci, którzy nie uzyskają wymaganej liczby punktów z jednego przedmiotu i tym samym nie zdadzą matury 2015, będą mogli zdawać poprawkę w sierpniu - o dokładnych terminach matur poprawkowych pisaliśmy już wcześniej. Aby podchodzić do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć specjalny druk, na którym maturzysta zawiadamia o chęci przystąpienia do matury poprawkowej 2015. Formularz ten zwany jest deklaracją maturalną.

Czym jest deklaracja maturalna, do kiedy i gdzie ją składać?

Każdy z uczniów rozpoczynających naukę w klasie maturalnej ma obowiązek złożenia tzw. deklaracji maturalnej. Pierwszą, tzw. deklarację wstępną składa się jeszcze jesienią, w pierwszych miesiącach rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie, już w drugim semestrze nauki, uczniowie potwierdzają przedmioty wybrane na maturę i składają deklarację ostateczną. W przypadku niezdania matury konieczne jest złożenie kolejnej deklaracji maturalnej. Do kiedy i gdzie ją złożyć? Jaki to formularz?

Odpowiedni druk należy przedstawić dyrektorowi szkoły w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty ogłoszenia wyników matur 2015, które przedstawione zostaną 30.06. Zatem do kiedy deklaracja maturalna? Termin ostateczny składania wniosku mija 7.07.2015. Złożenie jej po tym dniu będzie równoznaczne z niemożnością zadawania poprawki w sierpniu, a szansa na kolejną przypadnie dopiero w końcu roku szkolnego 2015/2016. Deklaracja maturalna, czyli pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu to formularz oznaczony symbolem 18a (tzw. załącznik 18a).

Źródło: kalendarz.dlamaturzysty.info; cke.edu.pl