Za kilka dni nastąpi koniec roku szkolnego. Będzie to okres wypoczynku dla uczniów i nauczycieli. Po wakacjach, w nowym roku szkolnym 2015/2016, nastąpi wdrożenie kolejnego etapu ustawy o bezpłatnych podręcznikach do szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym kraju. Z tego przywileju będą korzystać nowe roczniki uczniów, czyli II i IV klasy szkół podstawowych oraz I klasy gimnazjum. Na pewno będzie to duża ulga finansowa dla budżetów domowych większości rodzin w Polsce, a szczególnie dla rodzin niepełnych i wielodzietnych.

Na jakich zasadach korzystanie z podręczników?

Podręczniki oraz ćwiczenia przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają być własnością szkoły i będą wydawane na początku roku szkolnego przez nauczycieli. Książki będą oznaczone pieczątką placówki. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie będą mieli obowiązek zwrócić otrzymane podręczniki aby następny rocznik mógł z nich korzystać. Oczywiście zeszyty ćwiczeń nie będą podlegać zwrotowi i uczniowie będą mieli je do własnej dyspozycji. Podręczniki będą dostępne również w formie elektronicznej.

W mijającym roku szkolnym dzieci z klas I szkół podstawowych po raz pierwszy korzystały z bezpłatnych podręczników. Jakie są odczucia rodziców, uczniów oraz nauczycieli w związku ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa o bezpłatnych podręcznikach szkolnych? Co sądzą rodzice, których dzieci mają skorzystać z "wypożyczonych" od szkoły podręczników? W jakim stanie wrócą podręczniki po całorocznej nauce? Co stanie się, gdy dziecko zgubi taką książkę?

Wszelkie zmiany mają swoje lepsze i gorsze strony. Jedno jest pewne, że muszą się do nich dostosować zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele. Ogromnym plusem jest tu strona finansowa, oznaczające zmniejszenie wydatków rodzinnych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dużym plusem również jest to, że dziecko uczy się dbać o powierzone mu książki.

W związku z powyższym nasuwa się wiele pytań. A jedno z najważniejszych jest to, czy wdrażanie ustawy o bezpłatnych podręcznikach szkolnych uda się w Polsce doprowadzić do końca - tak jak udało się to w wielu krajach Unii Europejskiej.

#szkoła #rodzicielstwo