W kościołach w całym kraju odbędzie się zbiórka na organizację Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Zbiórka rozpoczęła się dziś, w piątek 17 maja, i ma być konkretnym wkładem wiernych w przygotowanie przyszłorocznego wydarzenia.

Zbiórka odbywać się będzie we wszystkich parafiach na terenie całego kraju. Tak poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Niebagatelne koszty wydarzeń

Zabrane pieniądze przeznaczone będą na pokrycie koszów związanych z centralnymi wydarzeniami Światowego Dnia Młodzieży, to jest ceremonią otwarcia, powitaniem Ojca Świętego, który odwiedzi nas w tych dniach, Drogą Krzyżową, odbywającą się na krakowskich Błoniach, aż do mszy świętej posłania i czuwania.

Tych wszystkich wydarzeń nie da się zorganizować - według episkopatu - bez odpowiednich środków. Podobnego zdanie jest Komitet Organizacyjny ŚDM 2016.

Na przygotowanie przyszłorocznego wydarzenia kościół polski przeznaczy cztery zbiórki pieniędzy. Będzie to konkretny wkład wiernych, ogromne wsparcie tych, którzy organizują i przygotowują ŚDM.

Przestrzeń do spotkania z Jezusem

Biskupi polscy wyrazili swe myśli w liście pasterskim o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży z listopada ubiegłego roku. Jednym z celów jest stworzenie przestrzeni do spotkania z Jezusem. Przestrzeń dla młodych do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich - podkreślają biskupi. Organizatorzy ŚDM mówią o poważnym duchowym zadaniu, jakim jest przygotowanie owego wyjątkowego święta wiary oraz doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła.

Top Videos of the Day

Hierarchowie kościoła proszą wszystkich wiernych o "otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów" oraz "wsparcie materialne" aby dać możliwość młodym, biorącym udział w ŚDM w Krakowie w przyszłym roku. Aby uczestnicy doświadczyli piękna a tak że naszej staropolskiej gościnności i dobroci serca.

Będzie papież Franciszek

Światowe Dni Młodzieży odbędą się dniach 26-31.07.2016 roku. W uroczystościach weźmie udział papież Franciszek; odbędą się one w Krakowie, natomiast msza święta na zakończenie wydarzeń - w Brzegach koło Wieliczki.

Papież Franciszek spotka się z młodymi po raz pierwszy 28 lipca, na krakowskich Błoniach. To tutaj dzień później papież poprowadzi Drogę Krzyżową. W Krakowie, też na Błoniach, kardynał Stanisław Dziwisz odprawi msze świętą na otwarcie ŚDM.

Będą miliony

Księża we wszystkich parafiach oraz Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 będą zachęcać do wsparcia przygotowań i przekazywania darowizn pieniężnych, rzeczowych czy usługowych.

Miasto Kraków starało się o organizację ŚDM 2016 od 2011 roku.

Szacuje się, że w powitaniu papieża może uczestniczyć 500 tysięcy wiernych. Natomiast w odbywającej się dzień później Drodze Krzyżowej - około 1 miliona. Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 podaje, że w mszy świętej inaugurującej uroczystości weźmie udział około 2 milionów osób. #Jan Paweł II #katolicyzm #kościół