Już w niedziele 24 maja odbędzie się druga tura głosowania w wyborach prezydenckich. Do czasu zakończenia głosowania, czyli do godziny 21:00 trwa cisza wyborcza. Później media zaprezentują szacunkowe wyniki głosowania na postawie badań exit poll przeprowadzanych w lokalach wyborczych. Kiedy jednak prezydent elekt obejmuj swój urząd?

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich

Oficjalne wyniki wyborów są ogłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą. Ogłoszone są one po policzeniu wszystkich głosów ze wszystkich okręgów wyborczych to jednak początek procedury zmierzającej do zaprzysiężenia Prezydenta RP. Po ogłoszeniu wyników przez PKW zbiera się Sąd Najwyższy, który wydaje uchwałę stwierdzającą ważność wyborów.

SN ma 30 dni na stwierdzenie ważności lub nie wyborów. W tym czasie rozpatruje wszystkie protesty wyborcze. Protest wyborczy to wniosek, który wpłyną do sądu z informacją dotyczącą nieprawidłowości podczas wyborów. Wniosek taki ma na celu unieważnienie przeprowadzonego głosowania. W wypadku wyborów prezydenckich sądem właściwym dla złożenia protestu jest Sąd Najwyższy. SN w pełnym składzie wydaje uchwałę stwierdzającą ważność przeprowadzonych wyborów, która zostaje niezwłocznie przestawiona marszałkowi Sejmu, przekazana PKW i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Zaprzysiężenie prezydenta odbywa się w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

Zaprzysiężenie prezydenta

Ceremonia zaprzysiężenia prezydenta odbywa się przed Zgromadzenie Narodowym, czyli przed oboma izbami naszego parlamentu (Sejm i Senat).

Top Videos of the Day

Obrady Zgromadzenia Narodowego otwiera marszałek Sejmu, któremu towarzyszy marszałek Senatu. Prezydent elekt składa przysięgę zgodnie z art. 130 Konstytucji RP. Po jej wygłoszeniu oficjalnie obejmuje urząd Prezydenta RP. Przed Zgromadzenie Narodowym świeżo zaprzysiężony prezydent wygłasza swoje pierwsze orędzie. Do momentu złożenia przysięgi prezydent elekt nie ma żadnych uprawnień. W Polsce kandydować do urzędu prezydenckiego może każdy obywatel polski, mający pełnie praw obywatelskich i ukończone 35 lat. Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Ponownie o urząd można ubiegać się jeden raz.

źródło: Internet