Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pisze do rodziców zastępczych, że mierzą się oni z zadaniem trudnym. Obowiązki rodziców zastępczych są sprawą tak istotną i trudną, iż nie zawsze biologiczni rodzice są w stanie im sprostać. W sobotę (30.05.2015) obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Odnaleźć swoje miejsce na świecie

Jest wiedzą powszechną, że dzięki rodzicom zastępczym niejedno skrzywdzone przez ludzi i los dziecko ma szansę odbudować poczucie wartości. Przebywając w rodzinach zastępczych dzieci zmieniają na lepszy swój sposób postrzegania świata i odnajdują często swoje w nim miejsce.

Dziecko powinno rozwijać się w odpowiednim środowisku, które temu sprzyja.

Niestety nie dla każdego dziecka takim środowiskiem jest dom rodzinny. To właśnie rodzice zastępczy starają się zapewnić harmonijny rozwój w bezpiecznym i ciepłym nowym domu. To oni biorą na siebie odpowiedzialność za życie dziecka, kiedy splot zdarzeń uniemożliwia mu wychowanie przez rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza z sercem odbudowuje świat skrzywdzonego dziecka.

Biologiczni czasem zawodzą

Dlatego, że biologiczni rodzice zawiedli, wiele dzieci ma za sobą bolesne i przykre przeżycia. Jedni zawiedli ich ufność w to, że mama i tata będą zawsze ich kochać i zawsze przy nich będą. Na rodzicach zastępczych spoczywa ciężar odbudowy tego zaufania.

Rodzice zastępczy nie muszą wymazywać z pamięci dzieci rodziców biologicznych. Mają za to za zadanie odbudować w dzieciach poczucie i system wartości, do którego w przyszłym życiu będą mogły z ufnością się donosić.

Top Videos of the Day

Do ich roli należy poszanowanie praw dziecka do edukacji, do opieki, bezpieczeństwa, prywatności oraz wyrażania własnego zdania. Te prawa często są dzieciom odbierane. A są to wartości, o których nigdy nie wolno zapominać.

Dane mówią, iż w Polsce jest ponad 39 tysięcy rodzin zastępczych. Wychowuje się w nich około 57 tysięcy dzieciaków. Dane pochodzą z roku 2014 a udostępnione zostały przez resort pracy.

Sąd decyduje. Rozwój dziecka najważniejszy

Najwięcej jest rodzin zastępczych spokrewnionych, gdzie dzieci pozostają pod opieką dziadka czy babci - bo przy doborze rodziny zastępczej na pierwszym miejscu stawiane są osoby spokrewnione z dzieckiem. Jeśli dają dziecku gwarancję prawidłowego rozwoju, to one są wybierane w pierwszej kolejności.

W rodzinnych domach dziecka przebywa ponad 2,5 tysiąca dzieci, a w zawodowych rodzinach zastępczych 6773 dzieciaków. W innych placówkach opiekuńczych przebywa ich około 20 tysięcy.

Jak dziecko trafia do rodziny zastępczej? Otóż najpierw zostaje decyzją sądu odebrane rodzinie biologicznej.

Rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, mogą ją mieć ograniczoną lub zawieszoną. Rodzice zastępczy nie mają na celu trwałego zastąpienia rodziców biologicznych, ale - co ma decydujące znaczenie - wsparcierodziny naturalnej w chwili, kiedy przeżywa ona coś w rodzaju kryzysu.

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej jedynie do czasu, kiedy następuje szansa na powrót do rodziny naturalnej. Innym rozwiązaniem jest znalezienie odpowiednich rodziców do adopcji.

Źródło PAP