Prokuratura Generalna opublikował coroczny raport. Wynika z niego, że w 2014 roku wszczęto 1062 nowe śledztwa w zakresie podobnych przestępstw. Sądy zajęły się 154 aktami oskarżenia przeciw 228 osobom w sprawach o przestępstwa popełnione na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Prokuratorzy podkreślili, że zauważalny jest trend rosnący, jeśli chodzi o sprawy z tych artykułów. To zwiększona liczba zawiadomień powoduje, że do sądów trafia więcej spraw. Nie tyle rzeczywistość się radykalnie zmieniła, ile podejście do sprawy samego społeczeństwa. Po prostu szybciej i śmielej reagujemy. Także #Internet odgrywa tu doniosłą rolę.

Radykalne zwiększenie dochodzeń i śledztw, wcześniej zawiadomień, dotyczy czynów dokonanych przez internet.

Żyd, brudas, cygan...

Kto jest najczęściej atakowany? Tu nie ma chyba niespodzianki. Najczęściej podmiotem ataków były osoby pochodzenia żydowskiego i wyznania muzułmańskiego. Jeśli chodzi o przedstawicieli judaizmu, to jest to, można być rzecz, stara "tradycja". Natomiast zjawiskiem stosunkowo nowym jest niechęć do wyznawców islamu. Ma to zapewne związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie, zagrożeniem terroryzmem oraz rosnącą liczbą osób pochodzących z Bliskiego Wschodu i emigrantów z krajów islamskich zamieszkałych w Polsce. Przejawy rasizmu czy inne zachowania ksenofobiczne dotyczyły też osób o czarnym kolorze skóry, Romów, ale też samych Polaków, Ukraińców, Rosjan, Czeczenów, a w kwestii wyznania również katolików.

Top Videos of the Day

Uczymy się reagować

Wrogie zachowania wobec przedstawicieli innych nacji czy wyznań były do tej pory tolerowane lub potępiane, ale nie piętnowane. Wśród Polaków rośnie świadomość przestępczego charakteru tych zachowań. Ma to znaczący wpływ na zwiększenie liczby zawiadomień o przestępstwach. Prokuratura zawiadamia, że spraw o przestępstwa z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych jest kilkunastokrotnie więcej niż parę lat temu.

Jeszcze raz należy podkreślić, że liczba postępowań odnoszących się do przestępstw o charakterze rasistowskim zdecydowanie zwiększyła się w 2014 roku w porównaniu do lat ubiegłych. W 2006 roku było 60 takich postępowań, w roku 2009 już 199, w 2013 roku - 853 postępowania, a przed rokiem - 1365, w tym 1062 nowe.

Graffiti i przemoc

Za pośrednictwem internetu przed rokiem popełniono aż 46 procent przestępstw rasistowskich. 16 spraw dotyczyło publikacji prasowych i książkowych, a 34 to przestępstwa z udziałem kibiców i sportowców na zawodach sportowych lub w związku z zawodami.

24 przypadki wiązały się z manifestacjami, wiecami czy zgromadzeniami. Duży procent spraw (14) dotyczył graffiti na murach, ogrodzeniach i budynkach, o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Dużo, bo 89 zdarzeń to przemoc fizyczna lub psychiczna. 108 stanowiły groźby karalne wobec przedstawicieli innych nacji czy wyznań, a 35 - pobicia przez więcej niż jedną osobę. Poza tym zdarzają się jeszcze uszkodzenia ciała, naruszenie nietykalności cielesnej, a także przypadki tak drastyczne jak podpalenia.

Wyroków skazujących było stosunkowo niewiele, bo w 107 sprawach. Jak wynika z raportu, zdecydowanie więcej było umorzeń: 596 spraw - w większości z powodu niewykrycia sprawców. #Islam #Terroryzm