#Radom - miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce. W czasach zamierzchłych związane z Małopolską. Jeden z większych ośrodków miejskich w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste, co do wielkości miasto w Polsce. Kiedyś miasto wojewódzkie. Ośrodek przemysły metalowego. Obecnie firmy z branży metalowej z Radomia znajdują odbiorców w kraju i za granicą. Problem branży to brak młodych, wykwalifikowanych pracowników.

Historia

W 1922 roku powstaje Fabryka Broni w Radomiu. Wcześniej Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podejmuje decyzję o skoncentrowaniu zamówień dla Wojska. W "projekcie" bierze udział wiele przedsiębiorstw państwowych. Fabryka Broni w Radomiu, późniejsze Zakłady Metalowe, rozpoczyna produkcje w 1927 roku.

W fabryce zatrudnienie znalazło setki Radomian. I tak miało być przez lata. Fabryka to było miasto. Zakłady Metalowe stały się największym pracodawcą. Obok zakładów tytoniowych i przemysłu garbarskiego, branża metalowa była wizytówką miasta. Jednym z pierwszych produktów Fabryki Broni w Radomiu był karabinek wz. 98 ( wersja Mausera Kar 98)

W latach 30 XX wieku zapadła decyzja o reorganizacji FB Radom. Inwestycje o wysokości 9 mln zł dały fabryce możliwość zwiększenia i poszerzenia produkcji. Produkowano tu pistolety, karabiny i rewolwery. Ciekawostką jest, że z bram fabryki wyjeżdżały produkowane tam pod marką Łucznik rowery.

Podczas wojny, po klęsce wrześniowej Fabryka Broni w Radomiu kontynuowała produkcję, jednak została podporządkowana austriackiej firmie Steyr. Pod niemiecką okupacją fabryka współpracowała z organizacjami podziemnymi.

Top Videos of the Day

Organizowała między innymi przemyt podzespołów pistoletów. Z wyniesionych przez konspiratorów części, w zakonspirowanych warsztatach montowano kompletną broń. W 1942 roku odbyła się głośna publiczna egzekucja. W obecności załogi stracono 15 pracowników oskarżonych o działalność konspiracyjną. Po wojnie Fabrykę Broni dobudowano. Otrzymała ona nową nazwę: Zakłady Metalowe im. gen. "Waltera". Produkowano pistolety, pistolety maszynowe, ale też maszyny do szycia Łucznik i Singer i maszyny do pisania Facit.

Współczesność

Zakłady przetrwały do lat 90-ych. Podczas tego czasu produkcję modyfikowano, wprowadzono nowe produkty, z niektórych rezygnowano. W 1990 roku Fabryka zmieniła nazwę na Zakłady Mechaniczne Łucznik. Ograniczenie zamówień dla wojska sprawiło, że ZM Łucznik znalazły się na skraju bankructwa. W 2000 roku ogłoszono upadłość Zakładów Metalowych Łucznik. Miało to związek także z niepowodzeniem we wdrażaniu do produkcji niektórych artykułów. Zakłady Metalowe Łucznik w 2000 r.

nawiązały współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Powstała spółka Fabryka Broni "Łucznik"-Radom. Kontynuuje ona tradycję radomskich producentów broni. Wielcy światowi odbiorcy broni na świecie są zainteresowani nowymi produktami radomskich zakładów. Fabryka otworzyła spółkę w USA. Zamierza dostarczać swe produkty na tamtejszy rynek broni.

Radomski Klaser Metalowy - to odpowiedź lokalnej branży na potrzeby naszych czasów. Cztery lata temu kilkanaście firm złożyło klaser by zaradzić kłopotami z kadrą pracowniczą oraz promować branżę w Europie i w kraju. Przedstawiciele Radomskiego Klasteru metalowego starają się spotykać możliwie często z młodzieżą i rodzicami, a także przedstawicielami władz miasta. Zachęcają do podjęcia nauki w szkołach kształcących młodzież na kierunkach poszukiwanych w branży.

Współpraca, potrzeby, kontakty

Chodzi o szkoły zawodowe, techniczne czy studia kształcące w konkretnych zawodach. Niedawno powstały Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nawiązuje współprace z firmami wchodzącymi w skład Klasteru. Poszukiwani są automatycy, operatorzy maszyn CNC, mechanicy. W Hanowerze odbywają się, co roku targi technologii, innowacji i automatyki w przemyśle. W tym roku wzięła w nich udział grupa studentów Wydziału Mechanicznego UTH oraz uczniów z jednej ze szkół zawodowych. Towarzyszyli im lokalni zainteresowani przedsiębiorcy. Zaowocowało to między innymi nowymi zamówieniami dla branży z regionu radomskiego. Pracę w przemyśle metalowym, także zbrojeniowym znajduje dzięki tym i podobnym inicjatywom wielu Polaków.

Wszyscy wiedzą i podkreślają, że najważniejsza jest współ#praca. Tak z władzami, jak i z młodzieżą i szkołami zawodowymi, uraz uczelnią wyższą. Moda na kierunki humanistyczne, która panuje w Polsce od wielu lat, w regionie radomskim musi ustąpić miejsca innym trendom. Gimnazjaliści i maturzyści będą zdawać na inne kierunki, zaczną szukać swej szansy gdzie indziej. Region ma wielki potencjał. Wielu zagranicznych kontrahentów jest zainteresowana biznesem w Radomiu. Firmy zlokalizowane w mieście potrafią pochwalić się kompleksową ofertą, co zagraniczni przedsiębiorcy widzą i doceniają. #szkoła