W Polsce radykalną reformę systemu emerytalnego przeprowadzono w 1999 roku. Emerytury i ich naliczanie to nie jest prosta sprawa. Sposób finansowania emerytur zmieniał się w Polsce i na świecie niejednokrotnie. Testowano nowe rozwiązania. Nad systemami emerytalnymi zastanawiano się od starożytności. Dyskusja trwa do dziś. Cesarze rzymscy, jak Oktawian, oraz przywódcy bliscy czasom współczesnym, jak kanclerz Bismarck, mieli z emeryturami twardy orzech do zgryzienia. Emerytury, tak jak i renty oraz inne świadczenia socjalne, są czymś powszechnym i oczywistym dopiero od niedawna.

Komunikat i tablica

Niedawno podano komunikat, że emerytury będą wyższe.

Będzie to efekt wchodzącej w życie noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienią się zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego. Nowe przepisy owe kwestie precyzują.

Powstanie tak zwana tablica dalszego trwania życia - teraz korzystniejsza dla przyszłego emeryta. Do wyboru albo tablica z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, albo z dnia przejścia na emeryturę.

Trochę historii

Do dziewiętnastego wieku emerytury otrzymywali głównie żołnierze po odejściu od służby czynnej. Była to bowiem kwestia o znaczeniu militarnym. Dopiero potem pomyślano o emeryturach niemilitarnych. Do tego czasu ludzie musieli liczyć labo na własne oszczędności, albo na dzieci, które powinny zapewnić im utrzymanie na starość. Istniały też organizacje charytatywne, które starały się pomagać tym, którzy ani nie zdołali "uciułać" na sędziwe lata, ani nie mieli dzieci gotowych im pomagać.

Top Videos of the Day

Robotnicze kasy zapomogowe to owoc wieku XIX. Gwarantowały one swoim członkom skromne wypłaty na wypadek starości, choroby lub kalectwa.

Niemcy - Anglia

Państwowy system emerytalny wprowadzono w większości krajów europejskich po drugiej wojnie światowej. Prym wiodły dwa systemy emerytalne: niemiecki, stworzony przez Bismarka, oraz brytyjski, opracowany przez Partię Liberalną. To te dwa systemy zaczęto na świcie naśladować.

Potem, w wieku XX, w latach siedemdziesiątych okazało się, że w krajach zachodniej Europy oraz innych państwach rozwiniętych przychodzi na świat mniej dzieci. Z drugiej strony ludzie zaczęli żyć coraz dłużej. Dylemat czy podnosić wiek emerytalny długo pozostawał nierozwiązany. Gdzieniegdzie wiek emerytalny nawet - wbrew logice - obniżano. Pracowało coraz mniej ludzi opłacających składki.

System niemiecki upadł. Ten brytyjski okazał się bardziej reformowalny i elastyczny. Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii miał zagwarantowaną emeryturę od państwa, ale i miał obowiązek oszczędzania na starość.

Pracownik otrzymywał wybór: albo oszczędzał na starość w zakładowych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców, albo indywidualnie na prywatnym koncie w wybranym funduszu emerytalnym, albo przez opłacanie składek w SERPS - instytucji, na której wzorowano nasz ZUS.

Zmiany na dziś

Okazuje się, że do tej pory nie było odczuwalnego wzrostu emerytury jeśli wiek życia wydłużał się już na emeryturze. Zamiany dotyczą także ludzi, którzy po przekroczeniu wieku emerytalnego pracowali lub pracują. Polegać będą one także na tym, że za okresy składkowe uznane zostaną też urlopy wychowawcze. Przyszły emeryt może też uwzględnić w kapitale początkowym okresy nieskładkowe, związane ze studiami wyższymi rozpoczętymi przed rokiem 1999. Osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury, dzięki nowym przepisom mogą przeliczać emeryturę według nowych zasad.

Nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany, które dotyczą różnych kategorii emerytów.

Zobacz >>> Młody Brytyjczyk stanął w obronie imigrantów na Wyspach