Od tego poniedziałku (18.05.2015) będą obowiązywać zaostrzone sankcje dla kierowców przekraczających prędkość. Jeśli terenie zabudowanym kierowca przekroczy prędkość o ponad 50 km/h, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.Nowe przepisy dotyczą nie tylko tych kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Sankcje obejmą także tych, którzy przewożą zbyt dużą liczbę pasażerów, oraz tych, którzy nie pierwszy raz zostaną zatrzymani pod wpływem alkoholu.

MSW bada i monitoruje

Według badań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponad 40 procent respondentów opowiedziała się za zwiększeniem liczby kontroli drogowych.

Biorący udział w ankiecie stwierdzili także jednoznacznie, że nie powinno być pobłażania dla wsiadających za kierownicę "na bani".

Wprowadzane właśnie zmiany mają spowodować ułatwienie walki z piratami drogowymi. Sankcje mają sprawić, że ta walka będzie skuteczniejsza. Ministerstwo ma w planie monitorowanie wyjścia w życie nowych przepisów. Także Biuro Ruchu Drogowe Komendy Głównej Policji jest zdania, że polscy kierowcy szybko zaakceptują nowe zmienione przepisy. Przedstawiciel biura zauważa tu analogiczne do wprowadzonego kiedyś obowiązku jazdy w dzień z włączonymi światłami - kierowcy szybko się do niego przekonali i dziś traktują jako oczywistość.

Nowe przepisy KK

Nowe przepisy dotyczą Kodeksu Karnego oraz kilku innych ustaw. Karą za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym będzie utrata prawa jazdy na trzy miesiące.

Top Videos of the Day

Dokument zatrzyma policjant kontrolujący kierowce. Prawo jazdy zostanie później przesłane do właściwego starosty. Ten wyda decyzję administracyjną i formalnie zatrzyma dokument. Analogicznie rzecz będzie miała miejsce z kierowcami, którzy przewożą zbyt dużą liczbę pasażerów. Tu głównym kryterium będzie przekroczenie o dwie osoby odpowiedniej liczby, wskazanej w dowodzie rejestracyjnym. Kierowca będzie miał jeszcze prawo do jazdy przez 24 godziny. Policjant wyda odpowiednie pokwitowanie, które umożliwi kierowcy jazdę aż do momentu zatrzymania dokumentu.

Pijani i recydywiści

Kierowca prowadzący samochód mimo zakazu, naraża się na zatrzymanie prawa jazy na sześć miesięcy. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami - to kolejny etap, jeśli kierowca nie podporządkuje się zakazowi. Przywrócenie uprawnień będzie się wiązać z koniecznością ponownego zdania egzaminu.

Nowelizacja przepisów dotyczy także pijanych kierowców. Dla nich prowadzono między innymi dolegliwe konsekwencje finansowe.

Będzie to świadczenie pieniężne nie mniejsze niż 5 tysięcy złotych. Tak będzie w przypadku kierowców, których "pod wpływem" złapano po raz pierwszy. 10 tysięcy złotych będzie musiał zapłacić ten kierowca, którego złapano na kierowaniu w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Recydywa, czyli ponowne skazanie kierowcy za jazdę po pijanemu będzie karana dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Minimalny okres całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów, który będą orzekać sądy to 3 lata. Od najsurowszej kary, dożywotnego zakazu prowadzenia pojazdów sąd może odstąpić jednak jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Żródło: PAP #polskie prawo #policja