Zaraz po północy 30 czerwca będzie można sprawdzić swoje wyniki maturalne. Dzięki możliwości sprawdzenia ich online maturzyści je poznają zanim dostaną świadectwa maturalne do ręki. Istnieje możliwości że system logowania może się zawiesić ale warto wtedy spokojnie poczekać na wyniki matury 2015. Gdzie sprawdzamy wyniki?

Matura kiedy upragnione wyniki online?

Wyniki każdego tegorocznego maturzysty będą dostępne online na stronie przypisanej do jego szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy zdający maturę otrzymał w swojej szkole linka wraz z hasłem do logowania się na stronie OKE. Loginem jest nasz numer PESEL.

Do sprawdzenia wyników matury 2015 w internecie jednak jest jeszcze sporo czasu.

Uczniowie nie ufają egzaminatorom

W tym roku po raz pierwszy wykonano badania mające na celu pokazanie pracy egzaminatorów. Z badań przeprowadzonych przez IBE okazuje się że wynik matury zależy od osoby sprawdzającej. Przy maturze z języka polskiego może to być do 3,7 punktu na 100, matura z matematyki to różna 1,3 punktu. Instytut Badań Edukacyjnych w sumie 462 egzaminatorów, w badaniu wzięli udział także studenci oraz nauczyciele nie sprawdzający nigdy wcześniej prac maturalnych. Sprawdzono 1700 prac z matematyki oraz 897 z polskiego. Pracowano na arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat. Okazało się że punktacja zależy od tego kto pracę sprawdza. I ma to większe znaczenie przy wyniku prac z języka polskiego.

Top Videos of the Day

Wyniki raportu mogą mieć duży wpływ na zaufanie maturzystów do ocen jakie otrzymają z poszczególnych egzaminów. Zwłaszcza że wyniki matury mają decydujące znaczenie czy dostaniemy się na wybrany przez nas kierunek studiów. Utrata nawet jednego punktu może być przyczyną nie dostania się na wymarzony wydział. Taka właśnie sprawa trafiła do krakowskiego sądu, maturzystka zaskarżyła ocenę swojej pracy z biologii gdzie właśnie jeden punkt zaważył na tym że nie dostała się na bezpłatną uczelnie. Sąd odrzucił jej pozew uznając że nie jest wstanie dokonać takiej oceny. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Jakie będzie jej rozstrzygnięcie może mieć wpływ na to ile podobnych spraw trafi do polskich sądów.

Źródło: CKE, gazetaprawna.pl #Internet #szkoła #egzamin maturalny