Alexa

"Laickość" i "swoboda ekspresji" słowami roku we Francji

Czy wybór odzwierciedla nastroje panujące we francuskim społeczeństwie?