Komisja Europejska proponuje dla Polski liczbę ok. 3600 cudzoziemców. Taka liczba emigrantów z objętych konfliktami terytoriów Afryki i Bliskiego Wschodu nie przekracza możliwości Polski. Rocznie wnioski składa w Polsce kilka tysięcy uchodźców według danych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC).

Pomysły Komisji

Propozycja Komisji Europejskiej jest taka, że 40 tysięcy uchodźców przybyłych przez Morze Śródziemne do Grecji i Włoch, rozmieszczona zostanie w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Bez mała 3 tysiące z nich miałyby trafić do samej Polski w ciągu dwóch lat. Komisja Europejska idzie w swych propozycjach dalej - chce by kraje Unii Europejskiej zgodziły się przyjąć w ciągu dwóch lat 20 tysięcy uchodźców, którzy "na teraz" przebywają w obozach poza Unią.

Chodzi głównie o Syryjczyków. W ramach tych kolejnych przesiedleń nasz kraj miałby przyjąć 962 osoby.

Jednak polski rząd ma odmienne zdanie. Nasze stanowisko jest bowiem takie, ze każdy kraj powinien dobrowolnie określać czy i ilu uchodźców przyjmie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka z rozczarowaniem przyjmuje deklaracje polskiego rządu, który sprzeciwia się propozycjom Komisji Europejskiej.

Polska krytyczna, fundacja przekonuje

Przedstawiciele Fundacji podkreślają, że państwa Unii Europejskiej powinny wykazać się szczególną odpowiedzialnością w kontekście dramatycznej sytuacji uchodźców. Fundacja jest zdania, że rządy powinny możliwie bezkrytycznie przyjąć propozycje Komisji, dotyczące kwot przyjmowanych emigrantów.

Polska jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej z 1951 roku.

Top Videos of the Day

Fakt ten podkreśla Fundacja Praw Człowieka. W związku z tym, podobnie jak i inne państwa Unii Europejskiej, powinna solidarnie pomóc potrzebującym, emigrującym osobom.  Opuściły one swoje domy w obliczu wojny i prześladowania, jakie spotykają ich w swoich własnych krajach. Przedstawiciele fundacji zauważają, że proponowana przez Komisję Europejską liczba osób do przyjęcia nie przekracza polskich możliwości. Co roku w naszym kraju wnioski o ochronę składa od 7 do 10 tysięcy uchodźców. Proponowana więc kwota nie będzie - ocenia HFPC - znaczącym obciążeniem dla rodzimego systemu azylowego.

Zobowiązania niewystarczające

Za niewystarczające fundacja uznaje nasze zobowiązania przyjęte w grudniu 2014 roku, wedle których przyjmiemy do 2016 roku 100 Syryjczyków. Zobowiązania te nie są zadowalające ze względu na skalę i odległy czas realizacji - ocenia fundacja. Na Polskę wywierany jest nacisk, by przyspieszyć sprowadzanie uchodźców w ramach programu, w którym zadeklarowaliśmy udział.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z entuzjazmem przyjmuje deklaracje polskiego rządu o planach przyjęcia 60 rodzin syryjskich.

Jednak zauważa, że decydującym kryterium przy przyjmowaniu uchodźców nie powinno być pochodzenie etniczne czy religia. Kolejność udzielania pomocy emigrantom powinna być wyznaczana według tego, jak poważne i bezpośrednie jest zagrożenie życia czy zdrowia osób. #Unia Europejska #emigracje

W celu ułatwienia działań polegających na przyjmowaniu uchodźców przez pastwa Unii Europejskiej, Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 240 milionów euro. Na jednego emigranta będzie przypadać około 6 tysięcy.